Consecinţele Revoluţiei Industriale – exploatarea minorilor

Subiect: Istorie
Sumar: Elevii dobândesc cunoştinţe despre exploatarea minorilor, reflectează şi vorbesc despre cauzele ce au determinat acest abuz. Lecţia se concentrează asupra găsirii unui consens cu privire la când, unde şi de ce a fost sau este necesară exploatarea minorilor. Utilizând metoda „Opinion scales”/ Cântarul de opinii, elevii încearcă să îşi definească atitudinea faţă de subiect.
Durata: Durata: 45 minute.
Obiective:
  • Elevii învaţă despre legăturile cauză-efect dintre revoluţia industrială şi exploatarea minorilor.
  • Elevii practică gândirea critică şi analizează părerile lor fixiste învăţând să se apere şi să găsească argumente pentru a-şi întări argumentele ce îi reprezintă părerile.
Pregătirea:

Profesorul pregăteşte o listă de afirmaţii cu privire la exploatarea minorilor în perioada revoluţiei industriale şi astăzi.
Profesorul pregăteşte sala de clasă aşa încât poate fi propice utilizării metodei „Cântarul de opinii”.

Descriere:

Partea 1: Elevii se familiarizează cu subiectul lecţiei – munca cu minorii=consecinţă a revoluţiei industriale. Acest lucru poate fi făcut ori prin discuţii profesor-elev, ori prin lectură sau manualele potrivite. Sarcina elevilor va fi să alcătuiască o definiţie a exploatării minorilor şi să împărtăşească această definiţie cu restul clasei.
Partea 2: Metoda cântarului de opinie: un perete al clasei este marcat “sunt întru totul de acord”, altul cu “sunt total împotrivă”. Profesorul va explica principiile cântarului de opinii. Profesorul va începe prezentarea celor două părţi opuse şi elevii va trebui să aleagă o parte preferată. Cu cât un elev stă mai aproape de peretele cu acel nume, cu atât este el mai ataşat ideii de acord/ dezacord cu afirmaţia. Elevii trebuie să aleagă preferinţa în funcţie de părerea lor personală. După ce elevii se aşază conform părerii lor, li se cere unor elevi să îşi explice poziţia lor (de preferat elevi ce au păreri diferite).
• Exploatarea minorilor ar trebui interzisă.
• Nu este bine dacă minorii muncesc să îşi ajute familiile să aibă de mâncare.
• Tuturor copiilor ar trebui să li se dea alocaţie/un ajutor financiar.
• Copiilor să li se dea voie să lucreze pentru a avea bani de buzunar.
• Sunt de acord ca minorii să lucreze în timpul lor liber.
• Elevii de liceu ar trebui să lucreze să se pregătească pentru viitorul lor.
Partea 3: Toţi elevii ar trebui să alcătuiască o hartă de cuvinte a părerilor lor personale şi a exploatării minorilor.

Evaluare:

Toţi elevii scriu un scurt eseu pe tema exploatării minorilor ce va fi notat.