Cărţile de istorie sunt prea pline de informaţii

Subiect: Istorie
Sumar: Elevii recapitulează lecţia de istorie din anul şcolar anterior şi decid ce caracteristici le-au plăcut cel mai mult. Lecţia se doreşte a fi ultima lecţie din anul şcolar şi permite generalizarea şi concentrarea asupra impactului conţinutului achiziţionat.
Durata: Durata: 45 minute.
Obiective:
  • Elevii vor fi capabili să discute despre diferite personalităţi despre care s-a discutat în timpul anului şcolar.
  • Elevii îşi dezvoltă abilităţile de argumentare şi contra-argumentare.
Pregătirea:

Profesorul pregăteşte copiile necesare cu o listă de persoane discutate la ora de istorie.

Descriere:

Partea 1: Profesorul anunţă tema şi obiectivele lecţiei şi înmânează copiile. Elevii lucrează în perechi. Fiecărei perechi i se dă o persoană pe care trebuie să o apere pentru a rămâne în cărţile de istorie. Elevii aleg o persoană pe care ei nu o sprijină în a rămâne pe lista de dezirabili în manualul de istorie. Toate argumentele trebuie dezvoltate folosind contextul pe care l-au învăţat la ora de istorie.

Partea 2: Fiecare pereche îşi prezintă persoana şi argumentele ce sprijină dovezile rolului important pe care l-a jucat in istorie şi motivul prezenţei sale în cărţile de istorie pe viitor. Ei mai prezintă şi argumente împotriva unei alte persoane.

Partea 3: Profesorul organizează un vot pentru a decide ce persoane ar trebui să rămână în cărţile de istorie.

Evaluare:

Profesorul poate folosi acest exerciţiu pentru a verifica impactul muncii depuse de el şi pentru a verifica nivelul de înţelegere a lucrurilor discutate în clasă în timpul anului şcolar.

Note adiţionale:

„Cărţile de istorie sunt pline”
Copie pentru elevi
Este primăvara lui 2016. Ministrul istoriei şi educaţiei (MIE) plănuieşte o reformă de reducere a orelor de istorie cu o treime. Ministrul istoriei şi educatiei D. Lumbridge a ordonat oficialilor să înceapă să analizeze curriculumurile şi cărţile de istorie şi să şteargă de pe manual persoanele care nu se potrivesc viziunii ministrului de „Istorie nouă şi reformată”.
Mr. Lumbridge spune: „E al naibii de plicticos. Aceleaşi poveşti, aceleasi feţe, aceeaşi istorie. Pur şi simplu nu mai suport. Cărţile de istorie sunt pline de fapte fără noimă şi persoane inutile. De aceea sunt cărţile aşa de grele!” MIE ia măsuri radicale pentru a populariza istoria.
Urmând idealurile de democraţie, MIE a folosit nou inventata maşină a timpului pentru a chema dintre morţi 10 personaje istorice ce sunt în pericol de a fi şterse de pe faţa istoriei să vină aici să se apere:
• Napoleon
• Cezar
• Hitler
• Stalin
• Ioana D’Arc
• Ecaterina Cea Mare
• Columb
• Rosa Parks
• Martin Luther
• Ramses II
Fiecare personaj îşi prezintă cazul şi motivul pentru care ar trebui să rămână în cărţile de istorie. Fiecare dintre ele poate alege un personaj care cred ei că nu merită să aibă un loc în noua istorie modernă.
Trei dintre personajele istorice chemate dintre morţi nu se vor mai întoarce niciodată la importanţa lor istorică şi vor fi şterse permanent din manual!