Cărţi tipărite sau Cărţi electronice/E-readers

Subiect: Cross-secțiuni
Sumar: Elevii compară e-reader cu cărţile tipărite şi încearcă să evalueze avantajele şi dezavantajele ambelor. În acest timp, ei analizează o anumită carte şi învaţă cum se determină caracteristicile unei cărţi fie ea tipărită sau nu.
Durata: Durata: 90 minute (2x45 min).
Obiective:
  • Elevii reacţionează la o problemă a societăţii moderne şi îşi exprimă părerile.
  • Elevii colaborează cu colegii pentru a rezolva o problemă şi a construi argumente pentru a-şi exprima punctele de vedere.
Pregătirea:

Profesorul pregăteşte câteva cărţi la alegerea sa şi cel puţin un e-reader, de preferat mai multe, în funcţie de numărul de de elevi. Profesorul pregăteşte un flipchart.

Descriere:

Partea 1: Prin utilizarea metodei cluster, profesorul propune elevilor să găsească toate cuvintele ce au legătură cu termenul carte, ei le spun şi profesorul le notează pe flip chart. Le compară şi văd dacă se mai aplică aceeaşi termeni şi la cartea tipărită şi la e-books.
Profesorul le cere elevilor să spună care este cea mai recentă carte pe care au citit-o şi dacă era tiparită sau versiune electronică. Profesorul le oferă elevilor nişte cărţi tipărite şi un e-reader.

Partea 2: Profesorul împarte clasa în 4 grupe de câte 6 elevi şi le cere să se gândească la avantajele şi dezavantajele cărţilor tipărite şi la cele ale cărţilor electronice. Este folosită metoda 6/3/5: 6 elevi găsesc 3 soluţii în 5 minute.
Grup 1 scrie avantajele cărţilor tipărite,
Grup 2 scrie dezavantajele cărţilor tipărite,
Grup 3 scrie avantajele e-books,
Grup 4 scrie dezavantajele cărţilor electronice.
După 5 minute, un reprezentant din fiecare grupă adună toate ideile membrilor echipei. Fiecare grup prezintă pe rând, oral, un avantaj şi un dezavantaj până când toate ideile sunt comunicate.
Ex.
• Grup 1 – Cărţile tipărite nu au nevoie de baterii sau legătură la current electric. (A)
• Grup 2 – Cărţile tipărite ocupă mai mult loc în bagaje (D)
• Grup 3- Cărţile Electronice sunt gratis/pot fi şi gratuite (A)
• Grup 4- Cărţile electronice pot fi uşor furate din bagaje (D)

Partea 3: Păstrarea modului de împărţire a clasei din activitatea anterioară, aceleaşi grupe, aceiaşi elevi fac un poster fiecare grup pentru publicarea unei cărţi fie tipărite fie electronică. Ei vor scrie numele autorului, titlul, Editura, oraşul şi anul publicării, preţul şi un desen sugestiv. Elevii fac postere şi le prezintă în faţa clasei împreună, toata grupa, în aşa fel încât fiecare elev să vorbească, indiferent dacă este timid sau îndrăzneţ trebuie să aibă şansa de a se expune în public. Ei votează cel mai inspirat poster.

Evaluare:

Profesorul propune elevilor să scrie o scrisoare adresată unui prieten din Franţa, scrisoare în care să discute cea mai recentă carte citită de ei.
Cărţile şi posterele pot fi alese ţinând cont de cărţile citite în clasă eventual în aşa fel încât să se poată pune note.