Al Doilea Război Mondial

Subiect: Istorie
Sumar: Elevii recapitulează şi învaţă despre cel de-al II-lea Război Mondial creând independent comparaţii între situaţiile din diferite ţări din Europa şi Asia. Elevii împăriţiţi în grupuri crează prezentări despre ţările care le-au fost repartizate.
Durata: Durata: 90 minute.
Obiective:
  • Elevii învaţă despre cel de-al II-lea Razboi Mondial şi despre efectele pe care le-a
    avut asupra ţărilor din Asia.
  • Elevii dezvoltă abilitatea de a lucra în grup şi de a prezenta în public, laolaltă cu
    abilitatea de a avea reacţie rapidă când răspunde la întrebări.
Pregătirea:

Profesorul pregăteşte întrebări de recapitulare a efectelor celui ce-al II-lea război
mondial.
Profesorul pregăteşte o prezentare despre efectele celui de-al II-lea război mondial
asupra ţărilor din Asia.
Profesorul pregăteşte o structură de prezentare pentru discursul elevilor pe o foaie tip.

Descriere:

Partea 1: Profesorul provoacă şi moderează împreună cu elevii o sesiune de întrebări
şi răspunsuri pe cele mai importante informaţii din secţiunile pe care elevii le-au învăţat în
lecţiile anterioare despre al II-lea Război Mondial în Europa.
Partea 2: Profesorul prezintă şi explică contextul istoric din Asia după al II-lea Război
Mondial din timpul Războiului Rece. Profesorul împarte clasa în grupuri şi dă câte o ţară din
Europa şi una din Asia fiecărui grup de elevi pentru a face o analiză.
Partea 3: Elevii au la dispoziţie aproximativ 15 minute pentru a citi şi face
documentare pe cele 2 ţări primite de grupul lor. Apoi elevii ar trebui să aibă o discuţie de
grup pentru a stabili o privire generală de ansamblu asupra acestor ţări.
Partea 4: Fiecare grup are 4 minute pentru a pregăti o prezentare şi a aduce date
despre situaţia unei ţări din Europa şi uneia din Asia, vorbind despre asemănări şi deosebiri
din aceste ţări. Alţii iau notiţe şi pregătesc întrebări. Prezentările sunt urmate de sesiuni de
întrebări şi răspunsuri din partea elevilor.

Evaluare:

Participarea activă în ce priveşte lucrul în echipă şi a întrebării de chestiuni relevante
de la celelalte grupuri ar trebui să fie apreciate cu credite. Mai este de asemenea important să
subliniem necesitatea de a avea o comparaţie şi o structură clară în prezentări.