Vyriausybės posėdis

Dalykas: Socialiniai mokslai
Santrauka: Mokiniai atlieka šalies Vyriausybės ministrų vaidmenis. Atsižvelgiant į ministrų skaičių, jie aptaria finansinę krizę, kuri palietė biudžetą ir stengiasi iškovoti kuo daugiau lėšų savo atstovaujamai ministerijai.
Trukmė: Trukmė 135 minutės (3x45 minutės)
Tikslai:
  • Mokiniai suranda informaciją bei sužino kaip dirba Vyriausybė.
  • Mokiniai debatuoja apie Vyriausybės biudžeto mažinimą ir įrodinėja, kodėl jie turėtų gauti tiek pinigų.
Pasiruošimas:

Mokytojas turi iš anksto išdalinti mokiniams užduotis, kad jie pasiruoštų ir paieškotų informacijos. Priklausomai nuo klasės dydžio ir bet kurios pasirinktos šalies ministrų kabineto dydžio, klasė suskirstoma į grupes po 3-4 mokinius. Mokiniai išsirenka, kuris mokinys atstovaus juos kaip ministras, o likusieji mokiniai bus tarybos nariai.
Mokytojas klasę paruošia taip, kad stalai būtų išrikiuoti į vieną eilę kaip ilgas posėdžių stalas.
Visi kabineto nariai turi tilpti prie stalo.
Mokytojas ministrui paruošia vardines korteles (pvz., Užsienio reikalų ministras).

Aprašymas:

1 dalis: Visi ministrai sėdi prie posėdžių stalo. Tarybos nariai ir patarėjai gali sėdėti už ministro ir jam/jai patarti. Ministrai 4-5 minutes pristato sritį, už kurią jie yra atsakingi. Taip pat jie pristato kiek turės sumažinti biudžeto išlaidų tam, kad įvykdytų svarbiausius nurodymus ir prisiimtus įsipareigojimus. Jie taip pat gali pasiūlyti padidinti biudžeto įplaukas.

2 dalis: Po kiekvieno pristatymo kiti ministrai gali klausti iki 3 klausimų. Tam vadovauja Ministras pirmininkas, kurio vaidmenį gali atlikti mokytojas arba kiti tai gebantys atlikti mokiniai. Posėdžio metu leidžiama kalbėti tik ministrams. Patarėjai savo klausimus ministrams turi pašnibždėti.

3 dalis: Išklausius visų ministrų pranešimus, paskaičiuojamas biudžetas ir tikėtina, kad išlaidų bus suplanuota daugiau negu galima išleisti pinigų. Ministras pirmininkas vadovauja debatams, organizuoja balsavimą ir naujų planų, kuriais yra siekiama pasiekti subalansuoto biudžeto, svarstymą.

Vertinimas:

Grupės vertinamos už aktyvumą ir kalbų pristatymo kokybę.

Priedai:

Situacija
Dėl nenumatytų aplinkybių šalies pajamos apytiksliai sumažėjo 10 kartų (t.y. Estijos šalies biudžetas sumažėjo nuo 9,5 milijardo iki 1 milijardo eurų) per vienus finansinius metus.
Kiekvienas ministrų kabineto narys turi suplanuoti biudžetą krizės atveju taip, kad įvykdytų savo prisiimtus įsipareigojimus, kartu atsisakydami nebūtinų veiklų (priemonių).
Nepatartina esantį biudžetą tik padalinti iš dešimties, nes tokiu būdu jūs neįvykdysite jokių įsipareigojimų.
Pavyzdys:
Sveikatos ir socialinės apsaugos ministras, kuris yra atsakingas už pensijas, socialines išmokas bei sveikatos apsaugą. Dabartinis biudžetas sudaro 3,6 milijardų eurų iš 10 milijardų šalies bendro biudžeto. Jeigu jūs paprašysite tik 360 milijonų, turėsite sumažinti išlaidas iš esmės viskam: nebus iš ko mokėti pensijų, pašalpų, išmokų už sveikatos apsaugą. Galite prašyti daugiau nei jums priklausanti procentinė dalis, nes jūsų sritis yra svarbesnė nei, pavyzdžiui, krašto apsaugos ministro.
Mokiniai skatinami siūlyti ir siekti didelių biudžeto apkarpymų.