Trikampio ploto formulė

Dalykas: Gamtos mokslai
Santrauka: Mokiniai išmoksta du skirtingus būdus surasti trikampio plotą debatuodami apie dviejų skirtingų formulės mokymo metodų privalumus ir trūkumus. Mokytojo, mokinių ir matematikos sąveikoje atsispindi mokinių įvairūs mąstymo procesai nagrinėjant konkrečią matematikos temą. .
Trukmė: Trukmė 45 minutės.
Tikslai:
  • Mokiniai supras trikampio ploto formulės principą,
  • Mokiniai bendraus su klasės draugais ir mokys vieni kitus skirtingų uždavinio sprendimo metodų.
  • Mokiniai debatuos, kuris trikampio ploto skaičiavimo metodas yra tinkamesnis mokantis klasėje.
Pasiruošimas:

Mokytojas ant spalvoto popieriaus lapų paruošia daug trikampių.

Aprašymas:

1 dalis: Mokytojas paskelbia pagrindinį pamokos uždavinį – surasti trikampio plotą, keičiant jo formą, tačiau iš pradžių mokytojas paprašo mokinius užrašyti savo pasiūlymus, kaip būtų galima tai padaryti. Mokytojas bendrauja su mokiniais, nes šios pamokos esmė ne tik atsakymas, t.y. konkretaus trikampio plotas, bet ir įvairūs būdai, kuriais mokiniai gali apskaičiuoti plotą.
Mokiniai skatinami dalintis idėjomis.
Mokiniai turi iškirpti ir priklijuoti trikampius, kad aiškiai pailiustruotų savo metodą. Karpant ir performuojant duotą figūrą mokiniams padės lengviau suvokti ploto formulę. Atlikdami užduotį mokiniai gali naudoti labiausiai jų nuomone tinkamą metodą.

2 dalis: Mokytojas paprašo mokinių pasidalinti savo idėjomis ir atidžiai seka mokinių minčių eigą. Mokinių darbas demonstruojamas lentoje: ir popierinių trikampių figūros, ir matematinė išraiška. Mokytojas pateikia klausimus ir aptaria mokinių pasiūlytas idėjas ir metodus. Mokytojas paprašo mokinių suskirstyti įvairius metodus į dvi grupes – tuos, kurie pakeitė duotojo trikampio formą nepakeičiant jo ploto ir tuos, kurie sukuria naują formą, padvigubindami duotojo trikampio plotą.

3 dalis: Dinamiški grupiniai debatai. Šių debatų tikslas – balsuoti už geriausią metodą.
1. Kiekviena grupė pasako klasei savo metodą.
2. Mokiniai jungiasi prie tos grupės, kurios metodui jie labiausiai pritaria. Kiekviena grupė paruošia argumentus savo metodui paremti.
Kiekviena grupė pristato argumentus, tada kiekviena grupė atsako į argumentus. Mokiniai
balsuoja už geriausią metodą.

Vertinimas:

Vertinama už trikampio ploto apskaičiavimą panaudojant pasirinktą metodą.