Statistinių duomenų tvarkymas ir grafinis vaizdavimas

Dalykas: Gamtos mokslai
Trukmė: 45 min.
Tikslai:

Metodai: Debatai – daugybos lentelę reikia mokėti mintinai, daugybos lentelės nereikia mokėti mintinai.

Tikslai: Pritaikyti praktikoje ir apibendrinti  temos „Statistika“ žinias, skatinti mokymosi motyvaciją, apginti savo nuomonę.

Uždaviniai:

  1. Parengti statistinio tyrimo „Daugybos lentelės žinojimo reikalingumas“ pristatymą.
  2. Pritaikyti informacinių technologijų žinias grafiniam statistinių duomenų vaizdavimui.
  3. Apibendrinti statistinių duomenų tvarkymo ir grafinio vaizdavimo žinias.

Mokinių kompetencijos: Geba apginti savo nuomonę (debatai), organizuoja apklausą tema „Daugybos lentelės žinojimas“, sutvarko duomenis sudarydami dažnių lenteles ir pavaizduoja juos grafiškai, pritaikydami Excel programos žinias.

Pasiruošimas:

Mokytojo – savaitę prieš pamoką duoda užduotį mokiniams atlikti statistinį tyrimą ir parengti jo pristatymą pagal pavyzdį (priedai Nr. 1 ir 2). Paruošia vertinimo langą.

Mokinių – savaitę prieš pamoką apklausia po 10 artimųjų, draugų ir pažįstamų iš trijų amžiaus grupių: I – 40-50 metų; II – 16-20; III – 10-15 metų.  Sutvarko apklausos duomenis ir parengia diagramas (priedas Nr. 1). Trys gabesni mokiniai surenka visų atliktus darbus ir parengia pristatymus pagal tris amžiaus grupes (priedas Nr. 2).

Aprašymas:
  1. Temos paskelbimas, tikslai, uždaviniai. 2 min.
  2. Kryžminė diskusija (debatai) „Daugybos lentelę reikia mokėti mintinai/daugybos lentelės nereikia mokėti mintinai“ (debatuoja visi mokiniai sustoję klasėje vienas priešais kitą). 10 min.
  3. Trys mokiniai pristato atliktus tyrimus: 50-40 metų; 16-20 ir 10-15 metų amžiaus apklaustųjų duomenis  kaip jie moka daugybos lentelę ir ką mano apie tų žinių reikalingumą. Reikalinga interaktyvi lenta arba projektorius skaidrėms demonstruoti.  Po 7 minutes. Viso 20 min.
  4. Išvados – diskusija reikia mokėti daugybos lentelę ar ne. 5 min.
Vertinimas:

Pristatymų vertinimas. Kiti mokiniai įvertinami patikrinus jų parengtus darbus pagal pavyzdį. 5 min.

Refleksija: statistinių duomenų tvarkymo apibendrinimas. 5 min.