Spausdintos knygos prieš elektronines knygas

Dalykas: Įvairūs
Santrauka: Mokiniai lygina elektronines knygas su spausdintomis ir stengiasi įvertinti abiejų privalumus ir trūkumus. Tai darydami, jie analizuoja konkrečią knygą ir išmoksta pažinti knygai būdingus bruožus, nesvarbu ar ji yra spausdinta, ar elektroninė.
Trukmė: Trukmė 90 minučių (2x45 minutės)
Tikslai:
  • Mokiniai domisi šiuolaikinės visuomenės problema ir išreiškia savo nuomonę.
  • Mokiniai bendrauja su klasės draugais tam, kad išspręstų problemą ir parengia argumentus jų pozicijai paremti.
Pasiruošimas:

Mokytojas paruošia kelias mokinių pasirinktas spausdintas knygas ir bent vieną elektroninę knygą. Pageidautina paruošti knygų kuo daugiau, atsižvelgiant į klasės dydį. Mokytojas paruošia lentą su verčiamais lapais.

Aprašymas:

1 dalis: Naudodamas grupinį metodą, mokytojas paprašo mokinių surasti visus žodžius, susijusius su žodžiu „knyga“. Mokiniai siūlo žodžius susijusius su terminu „knyga“ ir mokytojas užrašo juos ant lentos. Mokiniai palygina, ar pasiūlyti žodžiai tinka ir spausdintoms, ir elektroninėms knygoms.
Mokytojas paklausia mokinių, kokią paskutinę knygą jie skaitė ir ar ji buvo spausdinta ar elektroninėje versijoje. Mokytojas pateikia mokiniams kelias spausdintas knygas ir elektroninę skaityklę su elektroninėmis knygomis.

2 dalis: Mokytojas suskirsto klasę į 4 grupes po 6 mokinius ir paprašo mokinių pagalvoti apie spausdintų ar elektroninių knygų privalumus ir trūkumus. Naudojamas 6/3/5 metodas: per 5 minutes 6 mokiniai pateikia 3 atsakymus į klausimą.
1 grupė rašo spausdintų knygų privalumus,
2 grupė rašo spausdintų knygų trūkumus,
3 grupė rašo elektroninių knygų privalumus,
4 grupė rašo elektroninių knygų trūkumus.
Po 5 minučių, kiekvienos grupės atstovas surenka visų narių užrašytas mintis. Kiekviena grupė iš eilės žodžiu pristato vieną privalumą ir vieną trūkumą, kol išsakomos visos mintys.
Pvz.:1 grupė – spausdintoms knygoms nereikia baterijų ar elektros (P)
2 grupė – spausdintos knygos užima daugiau vietos krepšyje (T)
3 grupė – elektroninės knygos yra (gali būti) nemokamos (P)
4 grupė – elektronines knygas gali iš krepšio lengvai pavogti (T)

3 dalis: Dirbdami tose pačiose grupėse kaip ir atlikdami ankstesnę užduotį, mokiniai kiekvienoje grupėje turi paruošti plakatą, skirtą spausdintai arba elektroninei knygos versijai. Jame parašo autoriaus vardą, knygos pavadinimą, leidyklą, miestą ir leidimo metus, kainą ir siūlomą iliustraciją. Mokiniai sukuria plakatus ir visi drauge pristato klasei, kad kiekvienas mokinys, net jeigu jis yra drovus ar prasčiau besimokantis, turėtų galimybę pasirodyti. Balsuojama už vaizdingiausią plakatą.

Vertinimas:

Mokytojas siūlo mokiniams parašyti laišką draugui ir aptarti paskutinę perskaitytą knygą.
Galima įvertinti pažymiu knygų ir plakatų pristatymą pamokoje.