Senovės kultūros paveldas

Dalykas: Istorija
Santrauka: Mokiniai sužinos apie senovės kultūras, tirs bei nagrinės informaciją ir paruoš argumentus diskusiniais klausimais.
Trukmė: Trukmė 45 minutės
Tikslai:
  • Mokiniai sužinos apie senovės kultūrų paveldą.
  • Mokiniai paruoš argumentus.
Pasiruošimas:

Mokytojas paruošia lentelę.
Mokytojas paruošia Dixit kortas.

Aprašymas:

1 dalis: Penkios ar šešios Dixit kortos padedamos ant stalo ir mokiniams duodama užduotis
pasirinkti vieną Dixit kortą, kuri labiausiai jiems primena kultūrinį paveldą. Visi mokiniai turi
paaiškinti ir pagrįsti savo pasirinkimą.
2 dalis: Mokiniai dirba poromis. Mokytojas kiekvienai porai duoda paruoštą lentelę, kurią
mokiniai turi užbaigti naudodamiesi informacija iš interneto.
3 dalis: Mokytojas suskirsto klasę į dvi grupes. Pirma grupė sudaro argumentus tema „Ar gerai,
kad senos rytietiško paveldo įdomybės yra Europos muziejuose?“ Kita grupė sudaro argumentus
tema „Europos šalių vyriausybės turėtų skatinti mokymąsi apie UNESCO paveldą“. Mokiniai
pristato savo argumentus.

Vertinimas:

Mokytojas patikrina ir įvertina pasirinktų porų užpildytas lenteles.

Priedai:

Lentelė pirmai grupei:

Atradimas Vieta Metai Archeologo vardas Trys dalykai, kurių nežinojau
Senovės
miestas
Troja
(Turkija)
     
    1922 Hovardas Karteris ir
Lordas Karnarvonas
 
    1900 Arturas Evansas  
Karalienės
Puabi
kapas
Ūras
(Irakas)
1934 Leonardas Vulis