Seksualinių mažumų problemos

Dalykas: Socialiniai mokslai
Santrauka: Mokiniai atlieka politikų, diskutuojančių apie LGBT( lesbietės, gėjai, biseksualai, transseksualai) teises ir jų vaidmenį visuomenėje.
Trukmė: Trukmė 45 minutės.
Tikslai:
  • Mokiniai išmoks apie LGBT teises ir Nacionalinę sveikatos apsaugą šalyje.
  • Mokiniai išmoks apie politinius procesus šalyje.
Pasiruošimas:

Mokiniams bus išdalinta spausdinta padalomoji medžiaga (žiūrėti priedus). Medžiagą taip pat galima pristatyti per projektorių arba perskaityti, atsižvelgiant į mokytojo pageidavimą ir/ar technines klasės galimybes.
Nebūtina, bet pageidautina, kad mokiniai turėtų priėjimą prie interneto.
Nebūtina, bet pageidautina, kad mokytojas žinotų, kiek vietų jų šalies parlamente turi kiekviena partija.

Aprašymas:

1 dalis: Mokytojas išaiškina mokiniams, kad kiekvienas iš jų atliks jiems priskirtą konkretų vaidmenį. Mokiniai turės išreikšti ne savo asmeninę nuomonę konkrečia tema, tačiau jie turės kalbėti ir vaidinti tarsi iš tikrųjų būtų tas žmogus ar žmonių grupė (vaidmuo), kurį jam priskyrė mokytojas.
Mokytojas priskiria mokiniams vaidmenis:
Priskiriami vaidmenys:

  • Nacionalinės sveikatos apsaugos tarnybos nariai.
  • Lygių teisių kontrolierius/-ai.
  • Visų šalies politinių partijų nariai.

Mokytojas nusprendžia kiek ir kokių vaidmenų bus skirta, atsižvelgdamas į a) kiek yra mokinių klasėje, b) kiek yra skirtingų partijų šalies parlamente (Seime).
Mokytojas supažindina mokinius su scenarijumi. Tai galima padaryti išdalinant mokiniams spausdintą medžiagą, perskaitant scenarijų arba rodant jį ant balto ekrano.

2 dalis: Mokiniai gauna užduotis atsižvelgiant į jų vaidmenis. Pirmoji užduočių dalis – užduotys raštu, kurios padeda:
a) supažindinti mokinius su sveikatos apsaugos sistema,
b) supažindinti mokinius su jų vaidmeniu,
c) padėti mokiniams paruošti savo pristatymus žodžiu.

Klausimai raštu:
1) Kokioms sąlygoms esant Nacionalinė sveikatos apsaugos tarnyba sumoka už medicinos paslaugas?
2) Išvardinkite 5 procedūras, už kurias sumoka Nacionalinė sveikatos apsaugos tarnyba.
3) Kokia jūsų politinės partijos bendra nuostata LGBT klausimais?
4) Išdėstykite savo poziciją šiuo klausimu – ar turėtų Nacionalinė sveikatos apsaugos tarnyba padengti lyties keitimo operacijos išlaidas ar ne? Kodėl?

3 dalis: Antra užduoties dalis – prezentacija.
1) Pristatykite savo politinės partijos nuomonę viešai (kalba iki 2-jų minučių) arba mokytojui (parenkite kalbą raštu).
2) Balsuokite, ar už lyties keitimo operaciją turėtų mokėti Nacionalinė sveikatos apsaugos tarnyba ar ne. Kiekviena partija gauna tiek balsų, kiek jų iš tikrųjų turi parlamente.

Vertinimas:

Mokiniai nurodyta tema arba sako viešai kalbas, arba pateikia savo kalbas raštu, kaip mokytojui yra geriau.

Priedai:

Naujienų straipsnis:
Nacionalinė sveikatos apsaugos tarnyba (toliau – NSAT) atsisakė apmokėti medicinos operaciją, atliktą privačioje klinikoje. Minima operacija – lyties keitimo operacija, kai asmuo, registruotas kaip vyras, buvo fiziškai pakeistas į vyrą. Lygių teisių kontrolierius pareiškė, kad NSAT neturi teisės atsisakyti apmokėti operacijas asmenims, kurie pakeitė savo lytį, jeigu operacijos yra kompensuojamos žmonėms, nepakeitusiems lyties. Lygių teisių kontrolierius pasakė, kad tai yra diskriminacija dėl lyties. Privati medicinos klinika atliko lyties keitimo operaciją asmeniui, kuris norėjo fiziškai tapti vyru. Asmuo jau teisiškai buvo vyras, t.y. asmens pase buvo nurodyta, kad šis asmuo yra vyriškos lyties, tačiau jis neturėjo esminio lyties požymio – varpos.
Rekonstrukcinė chirurgija buvo atlikta tam, kad šiam asmeniui būtų sukurta varpa. Privati medicinos klinika atliko operaciją ir išrašė NSAT sąskaitą už atliktą lyties keitimo operaciją.
NSAT atsisakė kompensuoti išlaidas už atliktą operaciją. Privačios medicinos klinikos teigimu, NSAT neturi teisės atmesti prašymą kompensuoti išlaidas, nes, jeigu biologinis vyriškos lyties asmuo gimsta be varpos arba su nenormalia varpa, kuriai reikalinga korekcinė operacija, tuomet NSAT kompensuoja tokią operaciją. Dėl to, klinika kreipėsi į NSAT. Buvo paaiškinta, kad jeigu asmens suvokiama lytis (kaip asmuo save identifikuoja) nėra tokia pati kaip jo biologinė lytis (asmens reprodukcijos sistemos ir antrinių lyties požymių anatomija), tai gali sukelti rimtų problemų, pavyzdžiui, bandymų nusižudyti. Lyties keitimo operacijos iš esmės nėra sudėtingos ar pavojingos gyvybei, jos sėkmingai atliekamos visame pasaulyje. Šalies lygių teisių kontrolierius ir Europos Žmogaus Teisių Teismas nurodė, kad jeigu su asmeniu yra elgiamasi blogiau todėl, kad jis transeksualas, tai yra diskriminacija dėl lyties. Šalies lygių teisių kontrolierius pasiūlė NSAT ir Socialinių reikalų ministerijai kompensuoti šios atliktos operacijos išlaidas ir nurodė sudaryti galimybes, kad ateityje žmonės, kurie turi problemų dėl lyties (t.y. asmenys, kurių lytis teisiškai viena, bet jie save suvokia esant priešingos lyties atstovu), galėtų naudotis medicinos paslaugomis tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir asmenys, kurie neturi problemų dėl lyties (asmens suvokiama ir teisiškai pripažinta lytis yra ta pati).