Santykiai šeimoje. Skyrybos

Dalykas: Socialiniai mokslai
Santrauka: Per pamoką yra nagrinėjama skyrybų problema. Mokiniai galvoja ir bendrai visi svarsto įvairias šeimynines situacijas ir naudoja forumo debatų metodą diskutuoti skyrybų klausimu.
Trukmė: Trukmė 45 minutės
Tikslai:
  • Mokiniai svarstys ar skyrybos yra geriausias sprendimas žlugus santuokai.
  • Forumo debatų metu mokiniai lavins savo argumentavimo ir analitinio mąstymo įgūdžius.
Pasiruošimas:

Mokiniai turi žinoti forumo debatų taisykles. Mokiniai yra susipažinę su De Bono mąstymo kepuraitėmis (http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php).
Prieš tai pamoką reikėtų skirti skaityti įvairius tekstus ir žiūrėti vaizdo įrašus skyrybų tema. Kiekvienam rate esančiam mokiniui mokytojas turėtų paruošti lapelius su aprašytomis situacijomis šeimoje, refleksijos lapus, popieriaus lapą ir rašiklius bendram idėjų aptarimui grupėse.

Aprašymas:

1 dalis: Ratas.
Mokiniai sėdi ratu. Kiekvienas gauna lapelį su aprašyta situacija šeimoje. Jie tyliai skaito sakinius ir kiekvienas sako geltona arba juoda priklausomai nuo situacijos, kurią jie gauna.
Mokytojas aiškina apie žmonių, gyvenimų ir šeimų skirtingumo paradoksą ir kad mes visi turime eiti į mokyklą, toliau turime mokytis, dirbti, džiaugtis gyvenimu nesvarbu kokia būtų situacija šeimoje.

2 dalis: Mokiniai suskirstomi į dvi grupes ir bendrai aptaria idėjas apie tai, ką žmonės daro, kai jų santuoka žlunga. Grupės išrenka vieną žmogų idėjoms pristatyti.
Grupės galvoja, kokią įtaką ši situacija turi kitiems asmenims. Grupės išrenka kitą žmogų idėjoms pristatyti.

3 dalis: Forumo debatai
Forumo debatų tema: „Skyrybos yra geriausias sprendimas žlugus santuokai“.
Dviems komandoms paskiriamas vaidmuo (už ir prieš) ir kalbėjimo eilė.
Teigiančių kalbėtojo kalba. 5 minutės. Kalbėtojas nurodo priežastis, kodėl debatų tema atspindi tiesą.
Kryžminė apklausa. 2 – 3 minutės. Mokiniai užduoda kalbėtojui klausimus.
Neigiančiųjų kalbėtojo kalba. 5 minutės. Kalbėtojas nurodo priežastis, kodėl debatų tema neatspindi tiesos.
Kryžminė apklausa. 2 – 3 minutės. Mokiniai užduoda kalbėtojui klausimus.
Bendra diskusija. 2 – 3 minutės.
Teigiančiųjų kalba. 2 minutės.
Neigiančiųjų kalba. 2 minutės.
Balsuojama už ir prieš skyrybas žlugus santuokai. Atsižvelgdami į debatus, mokiniai balsuoja ir parodo ar jie sutinka su temos teiginiu ar ne.

4 dalis: Mokiniams išdalinama refleksijos lentelės su klausimais:
Kas pasisekė?
Tai nepavyko!
Idėjos kitam kartui…
Pamokos pabaigoje užpildytos lentelės atiduodamos mokytojui.

Vertinimas:

Debatų kalbėtojai vertinami pažymiu.
Aktyvūs mokiniai gauna taškų kaupiamajam vertinimui.