Religija

Dalykas: Socialiniai mokslai
Santrauka: Mokiniai mokosi interpretuoti ir suprasti skirtingas religijas naudodami informacijos apdorojimo, argumentavimo, viešo kalbėjimo ir analitinio rašymo įgūdžius. Pamokos pabaigoje mokiniai turėtų gebėti atpažinti ir atskirti skirtingas pasaulio religijas.
Trukmė: Trukmė apytiksliai 80 minučių.
Tikslai:
  • Mokiniai mokosi apie pagrindines pasaulio religijas ir jas analizuoja.
  • Mokiniai lavina kritinio informacijos tyrimo ir argumentavimo įgūdžius.
Pasiruošimas:

Šios pamokos metu būtina naudotis kompiuteriais.
Mokytojas paruošia klausimus diskusijai.

Aprašymas:

1 dalis: Mokytojas pateikia raktinius žodžius:
Religinių organizacijų tipai (bažnyčia, sekta, kultas).

  • Pagrindinės pasaulio religijos (krikščionybė, judaizmas, induizmas, budizmas, konfucianizmas, islamas).
  • Mokytojas nurodo mokiniams surasti informaciją internete apie pagrindines pasaulio religijas.

2 dalis: Mokytojas veda diskusiją šiais klausimais:

  • Kuo skiriasi bažnyčios, kultai ir sektos?
  • Kokie panašumai egzistuoja tarp krikščionybės, islamo, judaizmo, induizmo, budizmas ir konfucianizmo?

3 dalis: Mokytojas vadovauja grupės debatams tema :“Religija žmonijai naudinga“. Mokiniai gina vieną poziciją (pritaria temai arba ją neigia), naudodamiesi žiniomis gautomis tiriant informaciją internete ir prieš tai diskutuodami grupėje.

4 dalis: Mokinių prašoma pasirinkti dvi anksčiau aptartas religijas ir palyginti jas parašant vieno puslapio apimties rašinį. Mokiniams reikėtų nurodyti naudoti anksčiau pamokoje gautą informaciją ir idėjas apie religijas.

Vertinimas:

Turėtų būti įvertintas aktyvus dalyvavimas. Vertinant rašinius reikėtų atsižvelgti į tai, kiek buvo panaudota anksčiau pamokoje gautos informacijos. Be to, turėtų būti įvertinta ir mokinių argumentavimo įgūdžiai.