Pliuralizmas

Dalykas: Socialiniai mokslai
Santrauka: Mokiniai naudoja „persimetėlių“ debatus suprasti pliuralizmo sąvoką.
Trukmė: Trukmė apytiksliai 45 minutės
Tikslai:
  • Mokiniai žinos pagrindinius pliuralizmo sąvokos požymius. Mokiniai susidarys nuomonę mokytojo duota tema.
  • Mokiniai išmoks naudoti „persimetėlių“ debatus. Mokiniai lavins kritinį mąstymą ir juo paremtą loginę analizę.
Pasiruošimas:

Mokytojas paruošia pristatymą apie pliuralizmą.

Mokytojas paaiškina (jeigu reikia) kaip sudaromas argumentas.

Mokytojas paruošia sąrašą teiginių apie įvairias nuomones apie pliuralizmą.

Aprašymas:

1 dalis: Mokytojas paaiškina kas yra pliuralizmas. Mokytojas pateikia teiginius apie įvairias nuomones apie tam tikras grupes (pvz. šunys blogesni už kates, kairiarankiai žmonės yra geresni už dešiniarankius žmones).

2 dalis: Visi mokiniai penkias minutes ruošia mokytojo nurodytai temai argumentus „už“. Po to, visi mokiniai 5 minutes ruošia mokytojo nurodytai temai argumentus „prieš“. Tada mokiniai turi 5 minutes padaryti išvadą, apibendrindami tai, kas buvo pasakyta per ankstesnes 10 minučių, taip pasverdami abiejų debatuojančių pusių argumentus.

3 dalis: Sudaromos grupės iš 4 mokinių. Kiekvienas mokinys pristato savo argumentus kitiems grupės nariams, kad išsiaiškintų, kas turi geriausius argumentus, ypač atkreipiant dėmesį į nuomonių svarumą. Geriausiai pasverti argumentai bus pristatyti kitoms grupėms.

Vertinimas:

Mokytojas surengia balsavimą, kurios grupės argumentai yra geriausi. Geriausia grupė gauna teigiamą pažymį.