Planimetrijos kurso kartojimas

Dalykas: Gamtos mokslai
Trukmė: Pamokos trukmė: 45 min
Tikslai:

Metodai: sniego kamuolio ridenimas , bendradarbiavimo, grįžtamoji informacija.

Pamokos uždavinys : pagal mokinių turimą patirtį apie kampus, trikampius, lygiagretainį, apskritimą ir skritulį,  bendradarbiaujant ir diskutuojant mokiniai pakartos planimetrijos kursą ir žinias taikys uždaviniams spręsti.

Ugdymosi kompetencijos: mokėjimo mokytis, komunikavimo, iniciatyvumo, asmeninė, kultūrinė.

Pasiruošimas:
Mokytojo Mokinių
1.  Paruošti  popieriaus lapus,  ir ( pagal galimybes) spalvotus rašiklius.

2. Paruošti kartojimo užduočių lapą ir atsakymų skaidrę.

 

 

 

Prisiminti 5-10 klasių planimetrijos apibrėžimus, teoremas, plokštumos figūrų savybes, požymius.

Atsinešti spalvotų rašiklių ( geriau markerių).

Aprašymas:
Etapai/ veiklos aprašymas Pastabos
Trumpas įvadinis pokalbis

1.Mokytojas paskelbia pamokos temą ir uždavinį.

2.Pristato „Sniego kamuolio ridenimo“ metodą.

 
„Sniego kamuolio ridenimas“

·         Mokytojas suformuluoja atvirą klausimą kiekvienai suolų eilei:

1 eilė – „ Ką žinote apie kampus, tiesių tarpusavio padėtį,  apskritimą ir skritulį?“

2 eilė – „Ką žinote apie trikampius?“

3 eilė – „ Ką žinote apie keturkampius ir lygiagretainius?“

·         Mokinių paprašoma individualiai užrašyti atsakymą į pateiktą klausimą.

·         Mokytojui davus ženklą, mokinys lyginą atsakymą su suolo draugu: diskutuoja ir jį papildo.

·         Dar kartą mokytojui davus ženklą poros susijungia eilėje į ketvertukus, kuriuose vėl diskutuojant  lyginami ir papildomi atsakymai.

·         Trečią kartą mokytojui davus ženklą, susijungia į suolų eilės aštuntuką ar dešimtuką ir suformuluoja jau  bendrą atsakymą, kurį pristatys viešai.

·         Kiekvienos eilės atstovas viešai  klasės mokiniams pristato bendrą grupės atsakymą ( pristato galutinį atsakymų lapą, kuri pritvirtina lentoje).

·         Po pristatymo mokytojas siūlo likusių eilių mokiniams papildyti atsakymą.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiekvieno etapo atsakymams skiriama iki 5 min.

 

Praktinis darbas

·         Mokytojas kiekvienam mokiniui padalina paruoštą užduočių lapą.

·         Mokytojui davus ženklą, mokiniai baigia praktinį darbą ir porose pasikeičia atsakymų lapais.

·         Ekrane rodomi užduočių atsakymai. Suolo draugas skaičiuoja savo kolegos klaidas ir  įvertina atliktą užduotį.

Užduočių lapo pavyzdys   su atsakymais

PRIEDAS NR.1

Vertinimas:

Mokiniams užduodami klausimai:

Kaip sekėsi dirbti poroje, ketvertukais ir visai eilės grupei?

Ar patiko tikrinti kolegos klaidas, o vėliau jo darbą įvertinti?

Ar tokiu būdu pakartojote žemesnėse klasėse mokytasi planimetrijos kursą?

Mokiniai padėkoja vienas kitam už bendradarbiavimą ir supratimą, palinki geros dienos.

Priedai:

Užduočių lapas

Eil.

Nr.

Užduotis Atsakymas
1. ABCD – lygiagretainis,

AE – pusiaukampinė,

AB = 3, EC = 2.

Apskaičiuokite PABCD.

 m1

 

PABCD = 16 ilgio vnt.

 

 

2. ABCD – trapecija,

MN – vidurinė linija,

NO – OM = 2, MN = 10.

Apskaičiuokite BC ir AD.

m2

 

BC = 8,  AD = 12.

3. AK – trikampio ABC pusiaukampinė,

AC = 5, AB = 4,

BC = 9.

Apskaičiuokite BK , KC

m3

 

BK = 4 ilgio vnt. , KC = 5 ilgio vnt.

4. Apskaičiuokite trikampio perimetrą,

kai AM = 6; CS = 8, BK = 4

 m4

 

P = 36 ilgio vnt.

5. Lygiagretainio plotas 30 cm2,

ilgiai – 10 cm ir 6 cm.

Apskaičiuokite lygiagretainio aukštines

h1 ir h2 (h1 <  h2.)

 

 

 

 

 

 

h1 = 3 cm, h2= 5cm.

 

6. Kampo O  kraštines kerta dvi lygiagrečios tiesės a ir b,

atitinkamai taškuose M ir L, A ir C taip, kad

OL : LC = 3:2, ML = 12.

Apskaičiuokite atkarpos AC ilgį.

m6

 

AC = 20 ilgio vnt.

7.  Tiesės a ir b lygiagrečios. Apskaičiuokite kampą x .

m7

 

60o

8. Stačiojo trikampio statiniai 12 mm ir 5mm.

Apskaičiuokite iš stačiojo kampo viršūnės nubrėžtos

aukštinės ir pusiaukraštinės ilgius.

 

 

 

 

 

Aukštinės ilgis mm,

Pusiaukraštinės – 6,5 mm

9. Dviejų koncentrinių apskritimų  spinduliai

10 cm ir 4 cm .

Apskaičiuokite susidariusio žiedo plotą.

m9

 

84π cm2

10. EM yra trikampio DEF pusiaukraštinė,

o MN- trikampio MEF pusiaukraštinė.

SMNF = 12

SDEF = ?

m10

 

SDEF = 48 kv.vien.