Planetos problemos. Stichinės nelaimės.

Dalykas: Kalbos pamokos
Santrauka: Mokiniai pakartoja anksčiau išmoktus žodžius. Šis pamokos planas – temos „Stichinės nelaimės“ pavyzdys, bet gali būti naudojamas ir kitoms temoms nagrinėti. Mokiniai žiūri video, užsirašo su tema susijusius žodžius ir ekspromtu sako kalbas duota tema.
Trukmė: Trukmė – 45 minutės
Tikslai:
  • Mokiniai pakartoja su tema susijusius žodžius.
  • Mokiniai atlieka 3 žodžių kalbėjimo pratimą ir ekspromtu sako kalbas.
Pasiruošimas:

Mokiniai gauna užduotį namuose aplankyti internetines svetaines ir ieškoti informacijos bei skaityti papildomus tekstus apie stichines nelaimes:
http://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/in-news-natural-disasters;
http://www.bbc.com/news/magazine-32348749

Mokytojas paruošia 10 žodžių, susijusių su stichinėmis nelaimėmis, kuriuos užrašo ant atskirų lapelių ir paruošia mokiniams žiūrėti video „15 pragaištingiausių stichinių nelaimių istorijoje“.
(www.youtube.com/watch?v=nmdwmtIg4ow)

Aprašymas:

1 dalis: Mokytojas supažindina su pamokos tikslais ir uždaviniais bei vertinimo taisyklėmis. Mokytojas išsirenka mokinį, kuris skaičiuoja laiką. Prieš pradedant žiūrėti video, mokytojas skiria mokiniams užduotį klausyti ir užsirašyti 10 žodžių, kurie nusako stichines nelaimes. Mokiniai žiūri video.

2 dalis: Kiekvienas iš 10 savanorių mokinių nuo mokytojo stalo paima lapelį su užrašytu stichinės nelaimės pavadinimu ir gauna dvi minutes pasiruošti.
Pasibaigus pasiruošimo laikui, kiekvienas mokinys kalba vieną minutę apie ant lapelio užrašytą
stichinę nelaimę. Mokytojas komentuoja pasakytas kalbas.

3 dalis: Dabar kiti trys mokiniai yra kviečiami prieš klasę ir jiems likusieji mokiniai pasako naujus 3 žodžius, susijusius su tema „Stichinės nelaimės“. Pirmasis mokinys vieną minutę kalba apie mokinių pasakytą pirmą žodį. Antrasis mokinys turi kalbėti apie pasakytą antrą žodį, bet taip pat turi vartoti ir pirmojo mokinio žodį. Trečiasis mokinys turi kalbėti apie mokinių pasakytą

3 žodį, tačiau taip pat turi kalbėti ir apie antrojo mokinio žodį.

Mokytojas komentuoja kalbas.

4 dalis: Mokytojas kviečia vieną mokinį arba savanorį pabandyti pasakyti kalbą ekspromtu. Mokiniui yra duodamas lapas su teiginiu arba citata susijusia su tema „Stichinės nelaimės“. Mokiniui yra duodamos 2 minutės pasiruošti. Per tą laiką teiginys arba citata taip pat užrašomi lentoje ir kiti mokiniai turi pagalvoti kokią kalbą jie sakytų šia tema.
Mokiniai sako savo kalbas. Mokytojas pakomentuoja.
Mokytojas skiria namų darbų užduotį pasikartoti ir pasiruošti naujų žodžių apie stichines nelaimes patikrinimui.

Vertinimas:

Visi kalbas sakę mokiniai vertinami pažymiu. Mokinys, skaičiavęs laiką, gauna 1 papildomą balą už kitą atsakinėjimą žodžiu.