Pauville – problemos analizė

Dalykas: Įvairūs
Santrauka: Mokiniai aptaria problemą, kuri daro poveikį įvairioms bendruomenės grupėms. Mokiniams yra skiriamos palaikančiųjų ir ginančiųjų pozicijos. Debatai vyksta bendruomenės susirinkimų vietoje, kad būtų išspręsta iškilusi problema. Užduodami namų darbai ir dirbama grupėse.
Trukmė: Trukmė apytiksliai 180 minučių (4x45 minutės). Jeigu nėra galimybės skirti tiek laiko, pamokos planas gali būti koreguojamas ir sutrumpintas.
Tikslai:
  • Mokiniai lavina kolektyvinio svarstymo, argumentavimo įgūdžius žodžiu ir raštu, taip pat darbo grupėse ir viešo kalbėjimo įgūdžius.
  • Mokiniai mokosi atsižvelgti į įvairius požiūrius, kurie jiems gali būti neįprasti.
Pasiruošimas:

Mokytojas turi paruošti padalomąją medžiagą kartu su problemos aprašymu.
Mokytojui patartina turėti fotoaparatą ar videokamerą debatams filmuoti.

Aprašymas:

1 dalis: Mokytojas suskirsto klasę į grupes ir kiekvienai grupei priskiria akcininką. Mokytojas pristato mokiniams problemą, kuri bus aptariama. Mokinių yra prašoma grupėse bendrai aptarti kokia yra jų pozicija apie siūlomą statyti slidinėjimo kurortą ir kokie argumentai paremia jų poziciją. Žurnalistų grupė turėtų sugalvoti klausimus, kurie padėtų paaiškinti arba pakenkti akcininkų pozicijoms. Debatų moderatorius turėtų laikytis debatų formato. Jeigu pamokos planas susideda iš kelių dalių, namų darbų užduotis turėtų būti paruošti kalbas, atspindinčias ir
paaiškinančias grupių pozicijas.

2 dalis: Iš anksto paruoštos kalbos analizuojamos grupėse ir baigiama ruošti kalbas, kuriomis bus bandoma įtikinti kitus pritarti jų pozicijai.

3 dalis: Pravedami registruoti vieši debatai. Moderatorius vadovauja debatams; visoms grupėms yra skiriama laiko savo argumentams pristatyti. Taip turi būti ir argumentų paneigimo raundas.
Žurnalistai užduoda klausimus paskutinėje debatų dalyje. Po debatų moderatorius klasėje turėtų surengti balsavimą dėl problemos sprendimo.

4 dalis: Debatų filmuotos medžiagos analizė. Klasėje turėtų būti aptarti debatų formatas, grupių argumentų stipriosios ir silpnosios pusės, žurnalistų klausimai. Aptarimui turėtų vadovauti mokytojas. Namų darbų užduotis galėtų būti parašyti straipsnį apie šį renginį.

Vertinimas:

Mokiniai vertinami už dalyvavimą debatuose ir konkrečių vaidmenų atlikimą savo grupėse, namų darbų užduotys (kalbos ir žinių straipsniai) taip pat gali būti vertinami pažymiu.

Priedai:

Problema: Ramsio apygardoje yra Pauvilio kalva, kuri kadaise buvo senovės žmonių aukojimo vieta. Ši vietovė yra valstybės saugoma kaip kelių gyvūnų rūšių gyvenamoji vieta. Iki šiol Pauvilio kalvą aukojimui naudojo senųjų religijų atstovai ir ši kalva yra labai gerbiama vietinių gyventojų. Tačiau Pauvilyje planuojama įkurti slidinėjimo kurortą, dėl ko būtų sukurta papildomų darbo vietų bei skatintų sveiką gyvenimo būdą ne tik tarp vietinių gyventojų, bet ir visoje šalyje. Visos suinteresuotos grupės atvyko į susirinkimą apygardos bendruomenės namuose.

Suinteresuotieji asmenys:

  • slidinėjimo kurorto įkūrėjai;
  • gamtosaugininkai;
  • vietiniai gyventojai;
  • vietinės valdžios atstovai;
  • susirinkimo vedėjas;
  • žurnalistai.