Pasaulio kultūros pabrėžiant Kiniją

Dalykas: Socialiniai mokslai
Santrauka: Mokiniai sužinos apie Mao reformas Kinijoje žiūrėdami dokumentinį filmą, užsirašydami pastabas ir pasižymėdami reikalingą informaciją, kurią gebės nagrinėti ir pristatyti klasei.
Trukmė: Trukmė apytiksliai 2x45 minutės (2 pamokos)
Tikslai:
  • Mokiniai sužinos apie Mao reformas Kinijoje.
  • Mokiniai lavins pastabų rašymo, argumentų kūrimo ir pateikimo įgūdžius.
Pasiruošimas:

Mokytojas paruošia apžvalgą ir vaizdines priemones apie Mao reformas komunistinėje Kinijoje.
Mokytojas parodo dokumentinį filmą „Išslaptintas pirmininkas Mao“.
Mokytojas paruošia lapus pastaboms užsirašyti su parengta argumento struktūra, kad mokiniai užsirašytų pastabas iš karto jau kaip argumentus.
Mokytojas jau apgalvojęs orientacinius klausimus ir pasiruošęs palengvinti diskusiją.

Aprašymas:

1 dalis: Mokytojas pateikia svarbios informacijos apie Didįjį Mao šuolį ir Kultūrinę revoliuciją.
Mokytojas šia tema parodo dokumentinį filmą. Šiame dokumentiniame filme istorikai/politikai kalba apie Mao politines reformas ir bando analizuoti jo charakterį ir politiką. Žiūrėdami dokumentinį filmą mokiniai turėtų užsirašyti pastabas. Mokiniai turėtų pasižymėti skirtingus kalbėtojų pastebėjimus ir nuomones apie Mao charakterį ir politiką.

2 dalis: Mokytojas vadovauja diskusijai apie skirtingas nuomones dėl Mao valdymo Kinijoje, ir skirtingus dokumentinio filmo kalbėtojų pasakojimus/požiūrius. Mokiniai gali dalintis nuomonėmis, kurios yra užrašytos kaip argumentai. Mokytojas apibendrina mokinių nuomonę ir Mao reformos įtaką Kinijai bei visam pasauliui.

Vertinimas:

Mokiniai gali būti įvertinti atsižvelgiant į jų aktyvumą dalyvaujant pamokoje. Taip pat mokytojas gali skirti pažymius mokiniams už raštu išdėstytus argumentus.