Paauglystė – pokyčių metas

Dalykas: Socialiniai mokslai
Santrauka: Mokiniai diskutuoja apie pokyčius vykstančius organizme lytinio brendimo metu. Moksleiviai bandys surasti argumentus, kodėl paauglystė yra geras metas ir priežastis dėl ko tai nėra puikus gyvenimo tarpsnis. Mokiniai dirbs grupėse inscenizuodami vieną pokytį vykstantį lytinio brendimo metu.
Trukmė: Trukmė – 2x45 minutės
Tikslai:

a) Mokiniai gebės paaiškinti kokie pokyčiai vyksta paauglystėje;
b) Mokiniai tobulins argumentavimo ir paneigimo įgūdžius.

Pasiruošimas:

Mokytojas paruošia klasę taip, kad užtektų vietos mokiniams pasidalinti į dvi grupes ir atsistoti į dvi eiles vieniems veidu į kitus.
Mokytojas paruošia reikalingus vadovėlius ar padalomąją medžiagą.

Aprašymas:

1 dalis: Mokytojas pristato pamokos temą ir tikslus, paaiškina, kad paauglystė yra metas, kai subręsta lyties organai bei vyksta kiti fiziniai ir emociniai pokyčiai, tokie kaip greitas augimas ir nuotaikų kaita.

2 dalis: Mokytojas paaiškina, kaip naudojamas debatų metodas „Taip, bet…“. Pratimas „Taip, bet…“
1. Suskirstykite klasės mokinius į dvi grupes: Grupė A ir Grupė B.
2. Paprašykite mokinius pasidalinti į dvi grupes ir atsistoti į dvi eiles vieniems veidu į kitus.
3. Meskite monetą, nulemiančią, kuri grupė pradės.
4. Pasakykite argumentą, dėl kurio grupės turės prieštarauti viena kitai.
5. Jeigu Grupė A pradeda, Grupės A eilėje stovintis pirmas mokinys pradeda prieštaraudamas argumentui. Jis/ji pradeda sakinį pakartodamas pirmą argumentą ir paprieštaraudamas pradėdamas žodžiais: „Taip, bet…“.
6. Tuomet Grupės B pirmas mokinys turi pasakyti sakinį atsakydamas į Grupės A argumentą.
7. Kai visi mokiniai pasako savo argumentus, žaidimas baigiasi.

3 dalis: Mokytojas padalija mokinius į grupes po keturis. Mokytojas paaiškina, kad dirbdami mažose grupėse jie turės rasti atsakymus į šiuos klausimus apie paauglystę:
Kada ji maždaug prasideda?
Kokie fiziniai pokyčiai vyksta merginos kūne?
Kokie fiziniai pokyčiai vyksta vaikino kūne?
Kodėl šie pokyčiai atsiranda?
Kokie ir kodėl emociniai pokyčiai vyksta paauglystėje?
Kokie hormonai yra atsakingi už šiuos pokyčius?

4 dalis: Mokytojas paprašo kiekvienos grupės paruošti trumpą vaidinimą apie vieną ar du paauglystės pokyčius ir kaip jų amžiaus paaugliai reaguoja į tuos pokyčius. Vaidinimai turi apimti ir fizinius pokyčius ir emocinius paauglio išgyvenimus lytinio brendimo metu. Galimos vaidinimų temos:
Kaip jaučiasi mažiausias klasės berniukas, kai mato savo tįstančius klasiokus?
Kaip jaučiasi paauglys, kai pasimatymo išvakarėse iššoka spuogas?
Kitą pamoką mokiniai pristato paruoštus vaidinimus. Pasakykite mokiniams, kad jie gali naudotis vaizdinėmis priemonėmis, pvz., grafikais, kad būtų lengviau perteikti informaciją.

Vertinimas:

Mokytojas patikrina, ką mokiniai suprato, aptardamas šiuos klausimus:

Koks, jūsų nuomone, dalykas bręstant yra pats sunkiausias?
Koks yra didžiausias fizinės brandos privalumas?