Napoleonas ir jo laikai

Dalykas: Istorija
Santrauka: Šios pamokos metu mokiniai yra tiriamosios žurnalistikos žurnalistai, rašantys straipsnį apie Napoleoną. Turėdami galimybę pakalbinti patį Napoleoną, jie bando suprasti ryšį tarp Napoleono veiksmų ir jo asmenybės.
Trukmė: Trukmė 2x45 minutės (2 pamokos)
Tikslai:
  • Mokiniai sužinos esminius Napoleono asmenybės, gyvenimo ir politikos aspektus.
  • Mokiniai vertins ir analizuos ryšį tarp lyderio asmeninių savybių ir jo sprendimų
    priėmimo.
Pasiruošimas:

Mokiniai yra susipažinę su Napoleono gyvenimu ir užsienio politika.
Kiekviena grupė turėtų turėti prieigą prie kompiuterio.

Aprašymas:

1 dalis: Mokiniai suskirstomi į grupes atsižvelgiant į klasės dydį. Kiekviena grupė turi parašyti
straipsnį apie Napoleoną. Jie gali rinktis rašyti apie Napoleono gyvenimą ir santykius, jo karus ar
kitas veiklos kryptis, atsižvelgiant į tai, kokie klausimai buvo aptarti ankstesnėse pamokose.
Straipsnis gali būti rengiamas interviu, reportažo, skubaus pranešimo forma, arba tai gali būti
kaip išsakyta nuomonė, vedamasis straipsnis ir t.t. Pasakojimas turi būti iliustruotas ir parengtas
taip, kad atrodytų kaip ištrauka iš laikraščio.
2 dalis: Visos grupės išrenka vieną ar du mokinius atstovauti jų „laikraščiui“ spaudos
konferencijoje su Napoleonu. Mokytojas atlirka Napoleono vaidmenį ir atsako į žurnalistų
klausimus.
3 dalis: Abi grupės pristato savo straipsnius, kurie bus sudėti drauge į vieną laikraštį su 4 – 5
straipsniais.

Vertinimas:

Mokytojas įvertina straipsnius atsižvelgdamas į jų istorinį teisingumą ir stilių.