Militarizmas ir pacifizmas

Dalykas: Socialiniai mokslai
Santrauka: Mokiniai naudojasi nuotraukomis ir plakatais, kad suprastų militarizmo ir pacifizmo sąvokas. Mokiniai taip pat naudojasi nuotraukomis ir žmonių biografijomis, kad suprastų kai kuriuos šių dienų pasaulio konfliktus.
Trukmė: Trukmė – apytiksliai 45 minutės
Tikslai:
  • Mokiniai žinos pagrindinius militarizmo ir pacifizmo sąvokų požymius. Mokiniai išreikš savo nuomonę apie šiuolaikinius konfliktus.
  • Mokiniai naudoja nuotraukas kaip priemonę išreikšti tam tikrus požiūrius ir nuomones. Mokiniai lavina kritinį mąstymą ir juo paremtą loginę analizę.
Pasiruošimas:

Mokytojas paruošia pristatymą su nuotraukomis (žiūrėti priedus).
Mokytojas paruošia teiginius apie karą ir taiką šiuolaikiniame pasaulyje.

Aprašymas:

1 dalis: Mokiniai suskirstomi į keturias grupes ir jiems parodomas pristatymas. Mokinių užduotis – sugalvoti pavadinimą kiekvieno periodo plakatui. Mokytojas duoda mokiniams kelias minutes pagalvoti. Po to, visos grupės pristato plakatų pavadinimus ir jų pagrindimą.

2 dalis: Pirmos dvi grupės ieško šių laikų karų ir konfliktų plakatų ir visiems žinomų garsių nuotraukų. Tuo pat metu, mokiniai analizuoja kaip tuose šaltiniuose pavaizduotas karas.
Kitos dvi grupės gauna tekstus su ištraukomis iš žinomų žmonių, kurie dalyvavo aktyviuose konfliktuose, biografijų. Jie analizuoja kaip šios biografijos vaizduoja karą.

3 dalis: Visos grupės pristato savo išvadas. Kitos grupės gali užduoti klausimus, o mokytojas moderuoja po pristatymo vykstančią diskusiją.

Vertinimas:

Visa klasė balsuoja, kurios grupės plakato pavadinimas yra geriausias. Atrinkti geriausi mokiniai
gauna teigiamą įvertinimą.