Mąstyk pats, neklausyk kitų!

Dalykas: Socialiniai mokslai
Santrauka: Mokiniai pateikia konstruktyvius būdus šioms pavojingoms situacijoms spręsti: rūkymas/apsinuodijimas alkoholiu/narkotikų vartojimas, kurios atsiranda dėl šeimos įtakos, ar draugų spaudimo, noro pasirodyti ir smalsumo, arba kaip priemonė pateisinti blogus mokslo pasiekimus (neišlaikyti egzaminai, mokyklos metimas ir t.t.)
Trukmė: Trukmė 45 minutės
Tikslai:
  • Mokiniai pateikia paauglių narkotikų vartojimo (arba alkoholio/tabako) galimų priežasčių pavyzdžius.
  • Mokiniai pateikia argumentus, paremiančius jų pasirinkimą duotose situacijose, išmoksta klausti klausimus ir surasti silpnas vietas kitų argumentuose.
  • Mokiniai įtikina klasės draugus, kad jų argumentai yra stipriausi.
Pasiruošimas:

Mokytojas paruošia pamokos temos pristatymą su skaidrėmis:

  • Kas yra narkotikai?;
  • Narkotikų vartojimo pavojai;
  • Narkotikų rūšys;
  • Narkotikų vartojimo ir piktnaudžiavimo poveikis;
  • Etnobotaninės medžiagos;
  • Kaip suprasti „Baltosios mirties“ pavojų?.
Aprašymas:

1 dalis: Mokytojas nubraižo šią diagramą (žiūrėti prieduose) lentoje su verčiamais lapais.
Mokiniai turi paminėti viską, kas susiję su duotaisiais žodžiais: žodis, frazė, trumpas sakinys (galimi atsakymai: pripratimas/priklausomybė, nerūpestingumas, iliuzija, skausmas, liga, mirtis, šeima…).
Mokytojas lentoje užbaigia užrašyti visas mokinių išsakytas mintis ir praneša pamokos temą:
„Priežastys, lemiančios kai kurių žmonių piktnaudžiavimą narkotikais“.

2 dalis: Mokytojas pateikia paruoštą pristatymą šiuo klausimu: Kodėl narkotikų vartojime yra svarbi prevencija?

3 dalis: Mokytojas suskirsto mokinius į grupes po 4 ar 5 mokinius, atsižvelgiant į klasės dydį ir suolų išdėstymą klasėje. Mokiniai, pasitardami grupėje, išskiria 3 svarbiausias priežastis, dėl kurių žmonės vartoja narkotikus. Grupės nariai išrenka grupės atstovą, kuris pristato grupės poziciją prieš klasę. Bendraudami su kitais klasės draugais, mokiniai aptaria svarbiausias priežastis. Mokiniai ieško argumentų, pateikdami konkrečių situacijų detales, kurias jie sužino iš spaudos ar iš kitų žmonių pasakojimų. Atsakymai yra užrašomi.
(Galimi atsakymai: informacijos trūkumas, tėvų pavyzdys, smalsumas, draugų spaudimas (draugų grupės), problemos mokykloje, problemos šeimoje (vieno ar abiejų tėvų nebuvimas, tėvų nesidomėjimas vaikais), dėl smagumo ir t.t.)

4 dalis: Kiekviena grupė gauna didelį lapą, kuriame rašo sakinius apie narkotikų vartojimą; mokiniai turi surasti teigiamus situacijos aspektus, sprendimus, kaip įveikti situaciją (žiūrėti priedus).
Kiekvienos grupės sprendimus pristato jos atstovas. Mokytojas įvertina pristatymo originalumą, būdą ir gebėjimą įtikinti kitų grupių atstovus; tuo pat metu, po sprendimų pristatymo, kitos grupės turi galimybę užduoti klausimus, kad patikrintų pasirinktų sprendimų tinkamumą.

Vertinimas:

Mokytojas turi lentelę su mokinių vardais, kurioje pasižymi jų gebėjimus debatuoti, prie mokinio vardo rašydamas pliusus ir minusus. Mokytojas. padrąsindamas mokinius, pataria jiems kaip tobulinti savo kalbą ir bendravimo įgūdžius.

Priedai:

(diagrama bus pateikta skaidrėje)

1 GRUPĖ:
Daug jaunų žmonių pradeda rūkyti todėl, kad jų tėvai rūko. Jie gali pradėti vartoti alkoholį, nes jų tėvai vartoja alkoholį.
Jeigu mes nenorimi būti tokie kaip jie, yra daug būdų to išvengti. Štai keletas pavyzdžių, ką galime daryti:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

2 GRUPĖ:
Daug paauglių pradeda rūkti arba vartoti alkoholį, nes tokiu būdu galima smagiai leisti laiką su draugais.
Štai kaip galima smagiai leisti laiką su draugais nerūkant ir nevartojant alkoholio:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

3 GRUPĖ :
Dažniausiai būtent tikras draugas įtikina, kad nieko baisaus nenutiks, jeigu parūkysi, o jeigu nerūkysi, kiti manys, kad esi bailys. Tiesą sakant, toks žmogus nėra tavo draugas.
Štai kaip elgiasi tikras draugas:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

4 GRUPĖ:
Smalsumas – natūralus noras sužinoti/pamatyti/pabandyti/pažinti naujus dalykus, įvykius, reiškinius. Smalsumas – geras dalykas, nes iš smalsumo pažįstame pasaulį, išmokstame naujų dalykų. Gerai būti smalsiam, bet kai kas iš mūsų domisi cigaretėmis, narkotikais ar alkoholiu.
Štai keletas dalykų, kuriuos galėtume daryti/išmokti, sužinoti iš smalsumo:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

5 GRUPĖ :
Dažnai įvairios problemos verčia žmogų tikėti narkotikų iliuzija. Mokiniams gali būti šios problemos:
Prasti mokslo rezultatai;
Neišlaikė egzamino;
Nutrūkusi draugystė ir t.t.
Štai kaip galėtume spręsti šias problemas:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………