Maisto priedai ir papildai

Dalykas: Gamtos mokslai
Trukmė: Pamokos trukmė: 45 min.
Tikslai:

Metodai: Debatų metodas „laikas klausinėti”

Tikslas: Taikant debatų metodą aptarti maisto priedų ir papildų naudojimą kasdienybėje.

Uždaviniai: Mokiniai gebės argumentuotai paaiškinti savo požiūrį į maisto priedų ir papildų naudojimą kasdienybėje.

Mokinių kompetencijos: mokymosi mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinė pilietinė.

Mokinių kompetencijos: mokymosi mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinė pilietinė.

Pasiruošimas:

Mokiniai įvairiuose informacijos šaltiniuose randa informaciją apie maisto priedų ir papildų gamybą, naudojimą ir su tuo susijusias įvairias pasėkmes. Mokytoja paruošia lapelius, kuriuose bus užrašytą „teigiantysis”, „klausinėtojas” ir „teisėjas”. Taip pat mokytoja paruošia teiginį debatams. Paruošiami lapeliai refleksijai.

Aprašymas:
  1. Mokiniai supažindinami su pamokos tikslu ir uždaviniu. (2 min.)
  2. Mokiniams primenamas debatų metodas, paskelbiamas debatų teiginys „Maisto papildai ir priedai neišvengiami mūsų kasdienybėje” ir pradedama ruoštis debatams.
  3. Pirmiausiai mokiniai traukia mokytojos paruoštus lapelius ir taip sužino kokį vaidmenį turės debatų metu t.y. teigiančiojo, klausinėtojo ar teisėjo. Teigiantieji susirenka vienoje klasės pusėje, o klausinėtojai kitoje. (5 min.)
  4. Teigiančiųjų ir klausinėtojų grupės gauna po 5 min. laiko pasiruošti. Teigiantieji ruošiasi argumentus apginti teiginius, o klausinėtojai ruošia klausimus teigiantiesiems. (8 min.)
  5. Prasideda debatai „Maisto papildai ir priedai neišvengiami mūsų kasdienybėje”. Teigiančiųjų ir klausinėtojų grupės išsirikiuoja eilėmis viena priešais kitą. Eilių gale sėdi teisėjas. Pirmasis pradeda kalbėti teiginį ginančios grupės narys (1-asis teigiantysis). Klausinėjančios grupės narys (1 -asis klausinėtojas) pateikia klausimą, susijusį si 1-ojo teigiančiojo argumentu. Į šį klausimą atsako 2-asis teigiantysis. Tuomet klausimą užduoda 2-asis klausinėtojas, o jį atsako – 3-iasis teigiantysis. Taip tęsiasi tol, kol nebelieka klausimų, arba kol į klausimą nebus tiksliai atsakyta. Tą nusprendžia teisėjas. (20 min.)

 

Vertinimas:

Vertinimas: Kaupiamasis pažymys

Refleksija: Teisėjas trumpai dviem argumentais įvertina abiejų grupių pasirodymą. Mokiniai po debatų įvertina ar jiems patiko toks būdas atsakydami į mokytojos užduotį raštu. Parašykite du privalumus ir du trūkumus tokio debatų metodo. (10 min.)