Lietuvos naudingosios iškasenos

Dalykas: Gamtos mokslai
Trukmė: Pamokos trukmė: 45 min
Tikslai:

Metodai: savarankiškas darbas su vadovėliu, darbas porose su atlaso žemėlapiais ir pratybomis, forumo debatai.

Tikslas: Susipažinti su Lietuvos naudingomis iškasenomis.

Uždaviniai:

  • perskaičius tekstą, įvardinti pagrindines Lietuvos naudingąsias iškasenas, nusakyti jų panaudojimo galimybes,
  • dirbant porose žemėlapyje pažymėti naudingųjų iškasenų išsidėstymą,
  • išklausius pranešimus apie skalūnines dujas, vertinti skalūninių dujų panaudojimo galimybes Lietuvoje.

Kompetencija: dalykinė, mokymosi mokytis, komunikavimo, socialinė pilietinė.

Pasiruošimas:

•    Mokytoja paruošia naudingų iškasenų kolekciją.
•    2 mokiniai iš anksto pasiruošia forumo debatams ,,Skalūninių dujų žvalgyba Lietuvoje reikėtų drausti“. Mokytojas prieš pamoką paruoštus tekstus patikrina.

Aprašymas:

1.    Pamokos temos, tikslų, uždavinių skelbimas (1 min.).
2.    Mokytojo aiškinimas (5 min.).
3.    Savarankiškas darbas su vadovėliu (7 min.).
4.    Darbas porose su naudingųjų iškasenų kolekcija, atlaso žemėlapiais ir pratybomis (7 min.).
5.    Forumo debatai tema, ,Skalūninių dujų žvalgyba Lietuvoje reikėtų drausti“.  (20 min.).

Vertinimas:

Vertinimas:
•    Pranešėjai vertinami pažymiu.
•    Aktyviai dalyvavę mokiniai –kaupiamuoju vertinimu.

Refleksija
Nebaigti sakiniai:
•    Man patiko…
•    Aš sužinojau…
•    Aš išmokau…