Kieno galybė to ir teisybė

Dalykas: Socialiniai mokslai
Santrauka: Mokiniai sužino apie turto paskirstymą pasaulyje žaisdami simuliacinį žaidimą. Šis greito tempo žaidimas padeda suvokti ryšį tarp pinigų ir galios, skriaudos ir teisingumo, skurdo ir turtų, po kurio seka ilgas aptarimas ir diskusija.
Trukmė: Trukmė 90 minučių (2x45)
Tikslai:
  • Mokiniai supranta apie neteisybę, kuri kyla iš nelygaus turto ir galios padalinimo bei naudoja kritinį mąstymą kalbėdami apie skurdo priežastis ir pasekmes.
  • Mokiniai pasisako už žmogaus orumą ir teisingumą.
Pasiruošimas:

Mokytojas paruošia:

  • 120 šokoladinių monetų (arba saldainių, susuktų į auksinius popierėlius).
  • 4 – 5 poras kojinių.
  • 3 plakatus, vaizduojančius 3 pagrindines grupes: turtingus, Neturtingus, šiek tiek turtingus.
  • Debatų klausimus, kurie yra užrašomi lentoje.

Klasėje kėdės sustatomos ratu taip, kad viduryje liktų tuščios vietos.

Aprašymas:

1 dalis: Mokytojas paaiškina mokiniams, kad tai – simuliacinis žaidimas, kurio esmė, kad žaidėjai tarp savęs dalinasi pasaulio turtą. Monetos simbolizuoja ne tik pinigus, bet ir namus, maistą, mokslą, sveikatos apsaugą, politinę įtaką ir kt.

2 dalis: Žaidimo tikslas – gauti kiek įmanoma daugiau monetų. Yra viena žaidimo taisyklė:
žaidimo metu neleidžiama liesti kito žmogaus. Sulaužius šią taisyklę gresia bausmė, pvz., vienos arba visų monetų iš pažeidėjo atėmimas.
*Mokiniai suskirstomi į tam tikrus žaidėjus:

  • Paimkite 20 monetų ir išdalinkite jas 4 – 5 žaidėjams.
  • Duokite 4 – 5 žaidėjams po porą kojinių. Jie turi užsimauti kojines ant rankų ir jų nenusimauti iki žaidimo pabaigos. Priežastis to paaiškinsite vėliau.

Paberkite 100 monetų viduryje rato: tai pasaulio turtas!
Su žodžiu „Pradedam!“ visi žaidėjai stengiasi pagriebti kiek įmanoma daugiau monetų. Tai trunka tik 1-2 minutes.
Kai visos monetos bus surinktos, paprašykite žaidėjų suskaičiuoti savo monetas.

Dabar paprašykite atsistoti ir žengti vieną žingsnį į rato vidurį. Persodinkite visus žaidėjus atsižvelgiant į tai, kiek monetų jie sugebėjo surinkti: sakykite skaičių ir sodinkite juos ratu pradėdami nuo tų, kurie surinko mažiausiai monetų ir baigdami daugiausiai surinkusiais monetų.

3 dalis: Priminkite žaidėjams, kad monetos simbolizuoja jų turtą ir galią pasaulyje. Turimų monetų skaičius daro didžiulę įtaką jų gyvenimo būdui. Kai skelbsite informaciją, ypatingai atkreipkite dėmesį į kiekvieną iš trijų grupių, tai gali sustiprinti asmeninę reakciją į informaciją.
* Neturtingi: žaidėjai, turintys 2 ar mažiau monetų: jums iškils problemų išgyventi dėl ligų, prastos mitybos, švaraus vandens trūkumo. Daugelis jūsų badauja, daug vaikų miršta. Jūsų būstas prastas. Esate mažai ar visai neišsilavinę. Beveik visai neturite už ką patenkinti savo elementarių poreikių. Jūsų balsų skaičius – 0,5.
* Šiek tiek turtingi: žaidėjai, turintys 3-5 monetas: jūs galite patenkinti savo esminius poreikius: galite įgyti pagrindinį išsilavinimą, turite tinkamo maisto ir maistingųjų medžiagų, turite sveikatos apsaugą, turite tinkamą gyvenamąją vietą. Jūsų balsų skaičius – 2.
* Turtingi: žaidėjai, turintys 6 ir daugiau monetų: jūs galite patenkinti visus esminius poreikius ir daugumą norų: galite įgyti pagrindinį ir aukštesnį išsilavinimą (vidurinį, universitetinį), turite tinkamo maisto, turite gerą sveikatos apsaugą, turite tinkamą gyvenamą vietą, turite žaislų, televizorius, mašinas, kompiuterius, ir kitus prabangos dalykus. Jūsų balsų skaičius – 5.

4 dalis: paprašykite dalyvius susėsti drauge mažomis grupėmis po 4-5 žmones, kartu su kitais tos pačios grupės žmonėmis: turtingais, šiek tiek turtingais, neturtingais. Perskaitykite refleksijos klausimus (taip pat užrašytus lentoje, kad būtų lengviau suprasti ir vėliau prie jų sugrįžti):
* Kaip jaučiatės gavę tiek monetų? Kokia jūsų nuomonė apie tai, kad jos buvo būtent taip padalintos? Ar su visais buvo pasielgta sąžiningai?
* Kas yra turtingi ir neturtingi mūsų pasaulyje/mūsų šalyje/mūsų mokykloje?
Po 10 minučių diskusijos, paprašykite dalyvių pasidalinti savo jausmais su grupe.
Nediskutuokite, tik išklausykite įvairių nuomonių apie tai, ką jie patyrė.
Grupės prašoma atsakyti į klausimą: „Ar manote, kad reikėtų perskirstyti turtą ir galią visame pasaulyje?“. Kiekvienas grupės narys atsakymą pateikia nueidamas į vieną iš keturių klasės kampų, kuriuose pakabintas vienas iš ženklų: „TIKRAI TAIP“, „TIKRAI NE“, „GALBŪT TAIP“, „GALBŪT NE“.
Dalyviai gina savo poziciją, o mokytojas sėdi viduryje klasės, prieidamas prie tos grupės, kuri pateikė stipriausius argumentus savo pozicijai paremti.

Vertinimas:

Dalyviai apibendrina savo įžvalgas, žinias, atsakymus į klausimus.
Galima parodyti ištrauką iš klipo „Jeigu žemė būtų kaimas“.
Kiekvienas žaidėjas gauna vieną šokoladinę monetą, likusios monetos atitenka grupei, kurios argumentai buvo stipriausi.

Priedai:

1. Ekonominė situacija paaugliams gali būti neįdomus, o dešimtmečiams mokiniams net ir nesuprantamas dalykas. Mokytojas gali sugalvoti kitų pavyzdžių/situacijų, susijusių su turto ir galybės išdava, su kuriomis susiduria bet kuri šeima ar visuomenė
2. Drovūs mokiniai gali nenorėti kalbėti, tokiu atveju jiems vietoj pažymio duodama šokoladinė moneta arba jiems yra skiriama daugiau laiko paruošti/parašyti atsakymus.
3. Gali būti ir agresyvių žaidėjų, galinčių žaidimo metu kenkti kitiems žaidėjams. Tokiu atveju stenkitės išvengti pavojingų situacijų, nuolat primindami žaidimo taisykles renkant monetas arba netgi sustabdykite trumpam žaidimą.
Naudingos nuorodos:
http://educativpgm.wordpress.com/2013/10/21/global-education-week-2013/
http://eycb.coe.int/compass/en/chapter_2/2_41.asp
http://www.odt.org/pop.htm
http://www.miniature-earth.com/
http://www.toby-ng.com/graphic-design/the-world-of-100/

 

http://educativpgm.wordpress.com/2013/10/21/global-education-week-2013/

http://eycb.coe.int/compass/en/chapter_2/2_41.asp

http://www.odt.org/pop.htm

http://www.miniature-earth.com/

http://www.toby-ng.com/graphic-design/the-world-of-100/