Ketvirtoji valdžia arba Žiniasklaida

Dalykas: Socialiniai mokslai
Santrauka: Mokiniai naudoja Socratic Maieutic (arba Sokrato Apklausą), kad geriau suprastų žurnalistikos vaidmenį visuomenėje.
Trukmė: Trukmė apytiksliai 45 minutės.
Tikslai:
  • Mokiniai sužinos apie žurnalistikos svarbą mūsų visuomenėje. Mokiniai tirs nuomones ar teiginius, išsakytus mokytojo ir klasės draugų.
  • Mokiniai išmoks naudoti Sokrato Apklausos metodą. Mokiniai išmoks kritiškai mąstyti, klausinėti ir analizuoti medžiagą.
Pasiruošimas:

Mokytojas paruošia pristatymą apie žurnalistiką visuomenėje.
Mokytojas paaiškina kaip formuojamas požiūris naudojant argumentus ir jų nenaudojant.
Mokytojas paruošia sąrašą teiginių ir įsitikinimų apie viešąją nuomonę.

Aprašymas:

1 dalis: Mokytojas apžvelgia žurnalistikos svarbą visuomenėje, taip pat pateikia logiškai pagrįstą požiūrį apie tam tikrą aspektą (pvz., kodėl renkuosi politikus, kurie vertina žaliąją politiką). Po to mokytojas pateikia logiškai lengvai atmetamą požiūrį (pvz., nepasitikiu politikais, kurie neturi barzdos). Mokytoją gali pakeisti mokinys, kuris yra iš anksto pasiruošęs pristatyti požiūrius.

2 dalis: Mokiniai, atliekantys žurnalisto vaidmenį, per 8 minutes, laikydamiesi nurodymų, kurie išdėstyti priede, paruošia klausimus tam, kad atmestų mokytojo pristatytą požiūrį.

3 dalis: Mokiniai pateikia klausimus mokytojui, kuris stengiasi apginti savo požiūrį. Po to mokiniai vertina mokytojo pateiktų klausimų ir argumentų pagrįstumą, iš pradžių grupėse po 3 mokinius (5 minutes), po to kartu su mokytoju.

Vertinimas:

Mokiniai balsuoja, kuris iš klasėje užduotų klausimų buvo geriausias (arba kuris klausimas mokytojui sukėlė daugiausiai sunkumų pateikiant argumentuotą atsakymą). Mokinio užduotas geriausias klausimas gali būti įvertintas pažymiu arba tik išskirtas kaip mokėjimo klausti pavyzdys.