Istorijos knygose per daug informacijos

Dalykas: Istorija
Santrauka: Mokiniai pakartoja išeitą mokslo metų istorijos kursą ir nusprendžia, kokios asmenybės jiems labiausiai patinka. Tai turėtų būti paskutinė mokslo metų pamoka, skirta apibendrinti ir aptarti išmoktą dalyko turinį.
Trukmė: Trukmė 45 minutės.
Tikslai:
  • Mokiniai geba diskutuoti apie skirtingas asmenybes, apie kurias buvo kalbėta istorijos pamokose per visus mokslo metus.
  • Mokiniai lavina argumentavimo ir argumentų paneigimo įgūdžius.
Pasiruošimas:

Mokytojas paruošia reikalingą padalomąją medžiagą su aptariamų asmenybių sąrašu.

Aprašymas:

1 dalis: Mokytojas supažindina mokinius su pamokos tema ir tikslais, išdalina padalomąją medžiagą. Mokiniai dirba poromis. Kiekvienai porai yra duodama asmenybė, kurią jie turi apginti bei įrodyti, kad ji turi būti minima istorijos vadovėliuose. Mokiniai pasirenka vieną asmenybę, kurios kandidatūrai nepritaria ir nenori, kad ji būtų minima istorijos vadovėliuose. Visi argumentai turi būti parengti panaudojant žinias, įgytas istorijos pamokose.

2 dalis: Kiekviena pora pristato savo asmenybę ir argumentus, įrodančius jo/jos vaidmenį istorijoje ir priežastis, kodėl jis/ji dar ilgai turėtų būti minimas/a istorijos vadovėliuose.

3 dalis: Mokytojas organizuoja balsavimą siekiant nuspręsti, kurios asmenybės turėtų būti minimos istorijos vadovėliuose.

Vertinimas:

Mokytojas gali atlikti šį pratimą, patikrindamas ką mokiniai suprato ir išmoko per visus mokslo metus.

Priedai:

„Istorijos knygose per daug informacijos“
Padalomoji medžiaga:
2016 metų pavasaris. Švietimo ir istorijos ministerija planuoja trečdaliu sumažinti istorijos pamokų skaičių. Švietimo ir istorijos ministras D. Lumbridge nurodė atsakingiems pareigūnams pradėti analizuoti mokymo programas bei istorijos vadovėlius ir pašalinti iš jų asmenybes, kurios neatitinka ministro „naujos ir pertvarkytos istorijos“ sampratos.

Ponas Lumbridge teigia: „Viskas velniškai nuobodu. Tie patys pasakojimai, tie patys faktai, ta pati istorija. Negaliu pakęsti. Istorijos knygos prikimštos bereikšmių faktų ir vardų, todėl vadovėliai tokie sunkūs!“ Švietimo ir istorijos ministerija imasi radikalių veiksmų populiarinti istoriją.

Laikydamasi demokratijos nuostatų, švietimo ir istorijos ministerija išrado laiko mašiną, kad galėtų iškviesti 10 istorinių asmenybių, kurioms iškilo grėsmė būti išbrauktoms iš istorijos ir jas apginti:
Napoleonas
Cezaris
Hitleris
Stalinas
Žana d‘Ark
Jekaterina Didžioji
Kolumbas
Roza Parks
Martinas Liuteris
Ramzis Antrasis
Kiekviena asmenybė pristato savo bylą, kodėl jie turėtų būti minimi istorijos vadovėliuose.
Kiekvienas mokinys gali pasirinkti asmenybę, kuri, jų nuomone, nenusipelnė užimti vietą šių laikų istorijoje.

Trys iškviestos istorinės asmenybės neteks savo istorinės svarbos ir bus išbrauktos iš mokymo programų.