Industrinės revoliucijos pasekmės – vaikų darbas

Dalykas: Istorija
Santrauka: Mokiniai susipažįsta su vaikų darbu, dalijasi mintimis ir kalba apie vaikų darbo priežastis. Pamokos tikslas – rasti bendrą sutarimą kada, kur ir kodėl vaikų darbas buvo ar yra būtinas. Naudodamiesi „Nuomonių svarstyklių“ metodu, mokiniai stengiasi išsakyti savo pačių požiūrį šiuo klausimu.
Trukmė: Trukmė 45 minutės
Tikslai:
  • Mokiniai sužino priežastinį ryšį tarp industrinės revoliucijos ir vaikų darbo.
  • Mokiniai lavina kritinį mąstymą ir analizuoja savo pačių išsakytas nuomones, mokydamiesi apginti ir surasti argumentus savo požiūriui paremti.
Pasiruošimas:

Mokytojas paruošia sąrašą teiginių apie vaikų darbo jėgos naudojimą industrinės revoliucijos laikais ir dabar.
Mokytojas paruošia klasę taip, kad būtų galima naudoti „Nuomonių svarstyklių“ metodą.

Aprašymas:

1 dalis: Mokiniai susipažįsta su pamokos tema – „Vaikų darbas – kaip industrinės revoliucijos padarinys“. Tai gali būti mokytojo – mokinių diskusija, paskaita arba tinkamų vadovėlių naudojimas. Mokinių užduotis – sugalvoti vaikų darbo apibrėžimą ir pristatyti jį visai klasei.

2 dalis: „Nuomonių svarstyklių“ metodas: ant vienos klasės sienos užrašyta „Visiškai sutinku“, o ant kitos – „Visiškai nesutinku“. Mokytojas paaiškina „Nuomonių svarstyklių“ taisykles. Mokytojas pradeda sakyti teiginius, dėl kurių mokiniai turės išreikšti savo požiūrį. Kuo arčiau mokiniai stovi prie vienos iš dviejų sienų, tuo labiau jie sutinka arba nesutinka su teiginiu. Mokiniai turi išreikšti savo požiūrį remdamiesi savo asmenine nuomone. Po kiekvieno mokinių išsirikiavimo ant svarstyklių, kai kurių mokinių paprašoma (pageidautina skirtingų nuomonių)
paaiškinti savo pasirinkimą.

Vaikų darbas turėtų būti uždraustas.

Negerai, jeigu vaikai dirba tam, kad padėtų išmaitinti savo šeimos narius.

Visi vaikai turėtų gauti pašalpas.

Vaikams leidžiama dirbti, kad užsidirbtų papildomų pinigų.

Aš nieko prieš, jeigu vaikai laisvalaikiu dirba.

Vidurinių mokyklų mokiniai turėtų pradėti dirbti, kad ateityje prisitaikytų prie savarankiško
gyvenimo sąlygų, ir t.t.

3 dalis: Visi mokiniai turi sudaryti savo asmeninės nuomonės apie vaikų darbą žodžių žemėlapį.

Vertinimas:

Visi mokiniai rašo trumpą rašinį apie vaikų darbą, kuris bus įvertintas pažymiu.