Gyvūnai

Dalykas: Kalbos pamokos
Santrauka: Mokiniai dirba grupėse diskutuodami apie medžioklę, gyvūnų žudymą ir žmoniškumą. Kolektyvinis klausimų svarstymas baigiasi forumo debatais tema „Žudyti laukinius gyvūnus dėl kailio yra nežmoniška”.
Trukmė: Trukmė 45 minutės
Tikslai:
  • Mokiniai išmoks reikiamus žodžius ir praktikuosis naudoti būsimuosius laikus.
  • Mokiniai mokosi pristatyti problemą, rasti sprendimą ir analizuoti pasekmes.
Pasiruošimas:

Jeigu reikia mokytojas paruošia vadovėlius ir padalomąją medžiagą.
Mokiniai gali būti paprašyti prieš pamoką pasiruošti argumentus „už“ ir „prieš“ naudojant iš anksto parinktą medžiagą.

Aprašymas:

1 dalis: Mokytojas pristato pamokos temą ir tikslus. Mokytojas paaiškina esminius diskusijos susikirtimo taškus: ką reiškia žmoniškas? Kodėl gerai medžioti? Ar gyvūnai turi teises? Ir t.t.

2 dalis: Mokytojas vadovauja diskusijai naudodamas minčių lietaus metodą. Visos mintys, „už“ ir „prieš“ užrašomos ant lentos. Šio minčių lietaus rezultatas turėtų būti mažiausiai 4 – 5 abi puses palaikantys teiginiai.

3 dalis: Mokiniai susiskirsto poromis ir mokytojas nurodo ruoštis palaikyti arba teigiančią, arba neigiančią pusę. Mokiniai turi paruošti bent 3 jų pusę palaikančius argumentus.

4 dalis: Mokytojas pasirenka pirmą teigiančiųjų porą pristatyti vieną jų argumentą klasei. Tada neigiančiųjų pora paprašoma atsakyti ir pristatyti savo argumentą. Kita teigiančiųjų pora atsako ir pristato savo argumentą, – tokiu būdu bus ginamos skirtingos pusės tol, kol visi argumentai bus išsakyti.

Vertinimas:

Mokytojas analizuoja debatus ir aptaria argumentų logiškumą ir jų paneigimą. Mokiniai gali apžvelgti anksčiau aptartus pagrindinius susikirtimo taškus.
Klasė gali išrinkti geriausius argumentus ir balsuoti, kuri pora geriausiai pasirodė.