Gyvenimas mieste (eismas)

Dalykas: Kalbos pamokos
Santrauka: Mokiniai pasiruošia miesto tarybos posėdžiui, skirtam aptarti mokesčio įvedimą už transporto priemones dėl susidarančių spūsčių gatvėse. Mokiniai dirba grupėse, kurios atstovauja skirtingų interesų grupes ir aptaria skirtingus požiūrius, imituodami miesto tarybos posėdžio tvarką.
Trukmė: Trukmė 45 minutės
Tikslai:
  • Mokiniai praplės savo žodyną ir lavins klausymo ir kalbėjimo įgūdžius. Mokiniai treniruosis diskutuoti.
  • Mokiniai turi pasiskirstyti ir palaikyti (ginti) skirtingas nuomones šiuo klausimu.
Pasiruošimas:

Mokytojas paruošia padalomąją medžiagą (lapelius) su skirtingų nuomonių aprašu. Mokytojas padalina klasę į grupes, atstovaujančias skirtingus interesus.

Aprašymas:

1 dalis: Mokytojas supažindina su pamokos tema ir tikslais. Mokytojas paaiškina simuliacinio žaidimo taisykles ir supažindina su diskutuojama situacija. Jūs gyvenate savo šalies sostinėje. Miesto gyventojų skaičius pastaraisiais metais stipriai išaugo ir eismo sąlygos miesto centre vis blogėja. Miesto meras nori įvesti spūsties mokestį už
automobilius dienos metu darbo dienomis. Mieste geras autobusų tinklas, bet dėl intensyvaus eismo autobusai dažnai vėluoja. Dar yra ir traukiniai, bet jie dažnai būna perpildyti žmonių, ypač piko valandomis. Šiandieną vyksta viešas posėdis mero pasiūlymui apsvarstyti.

2 dalis: Klasė padalinama į dvi komandas (A ir B), kurios ruošia argumentus „už“ ir „prieš“ pasiūlymą. Abiejų komandų mokiniai yra suskirstomi į pogrupius pagal jų atstovaujamą socialinę grupę (meras, gamtosaugininkai, vietiniai verslininkai, vietiniai gyventojai, turistai ir t.t.). Abejose komandose gali būti tos pačios socialinės grupės atstovų, tačiau palaikančių skirtingą nuomonę (pvz. vietinis gyventojas).
A grupės mokiniai – teigiančiųjų komanda;
B grupės mokiniai – neigiančiųjų komanda;
Mokiniai gali naudotis visomis prieinamomis priemonėmis ir šaltiniais (kompiuteriais, spausdinta medžiaga, išmaniaisiais telefonais ir t.t.).

3 dalis: Abiejų komandų mokiniai pristato savo argumentus, išreikšdami skirtingų žmonių požiūrius. Paraginkite mokinius vartoti diskusijoms būdingą kalbą.

4 dalis: Mokiniai paprašomi parašyti teigiančiųjų (A grupės mokiniai) ir neigiančiųjų (B grupės mokiniai) kalbas, kurios bus pristatomos kitos pamokos metu. Tema: „Sostinėse turėtų būti įvestas spūsčių mokestis“.

Vertinimas:

Mokytojas analizuoja debatus ir aptaria argumentus bei jų paneigimą. Mokytojas klasėje gali surengti balsavimą, ar reikėtų automobilių savininkams įvesti spūsčių mokestį, ar ne.