Geležinė uždanga

Dalykas: Istorija
Santrauka: Mokiniai bando suvokti Geležinės uždangos reikšmę, remdamiesi savo asmenine patirtimi ir įsivaizduodami save žmonių, turėjusių kęsti režimo suvaržymus, vietoje. Naudodamiesi „Nuomonių svarstyklių“ metodu, mokiniai bando išreikšti savo požiūrį šiuo klausimu.
Trukmė: Trukmė 2x45 minutės (2 pamokos)
Tikslai:
  • Mokiniai randa informacijos apie „Geležinę uždangą“ Šaltojo karo metu ir kitus panašius šių dienų pavyzdžius.
  • Mokiniai apibrėžia ir supranta laisvo žmonių ir prekių judėjimo Europoje privalumus ir trūkumus.
Pasiruošimas:

Mokytojas paruošia klasę taip, kad viduryje būtų tuščia ir būtų galima naudoti metodą „Nuomonių svarstyklės“.
Mokytojas paaiškina „Nuomonių svarstyklių“ metodą.

Aprašymas:

1 dalis: Išrinkite du mokinius, kurie vaidins žmones už „Geležinės uždangos“. Likę mokiniai stovi klasės viduryje atlikdami barjero vaidmenį. Dviejų mokinių, vaidinančių žmones už „Geležinės uždangos“, užduotis – patekti į kitą barjero, kurį sudaro likę mokiniai, pusę. Mokiniai, atliekantys barjero vaidmenį, turi niekam neleisti prasiskverbti pro „Geležinę uždangą“. Po minutės pratimas yra užbaigiamas ir paklausiama mokinių kaip jie jautėsi, kai negalėjo patekti į kitą pusę.

2 dalis: Suskirstykite klasę nuo trijų iki šešių grupių priklausomai nuo klasės dydžio. Kiekviena grupė gauna skirtingą vaidmenį. Jeigu žaisite su daugiau nei trimis grupėmis, skirkite tuos pačius vaidmenis dviem grupėms.

Pirmos grupės užduotis bus ieškoti informacijos internete „Geležinės uždangos“ koncepcijai paaiškinti. Kodėl buvo sukurti fiziniai barjerai? Ar jie buvo efektingi? Kaip veikė „Geležinė uždanga“ ten, kur nebuvo fizinių barjerų? Grupės turi tai nagrinėti iš režimo perspektyvos.

Antra grupė pabandys apibūdinti įvairių žmonių gyvenimą už „Geležinės uždangos“: muzikantų/menininkų, sportininkų, darbininkų, verslininkų ir t.t. Kokią įtaką barjeras turėjo jų gyvenimui?

Trečia grupė turi surasti ir nagrinėti judėjimo suvaržymus šiais laikais. Jeigu reikia, mokytojas gali pasiūlyti pagalvoti apie Europos Sąjungos ne Šengeno šalies piliečius, Sirijos pabėgėlius ar meksikiečius migrantus ties JAV – Meksikos siena. Visos grupės „Nuomonių svarstyklių“ žaidimui turi paruošti bent po 6 teiginius, kuriuos užrašo ir įteikia mokytojui perskaityti.

3 dalis: Kiekviena grupė turi 5 – 10 minučių pristatyti savo požiūrius ir rezultatus. Jeigu grupių daugiau nei trys, šis laikas padalinamas visoms grupėms.

4 dalis: „Nuomonių svarstyklių“ metodas: viena klasės siena pažymėta užrašu „Visiškai sutinku“, kita – „Visiškai nesutinku“. Mokytojas paaiškina nuomonių svarstyklių taisykles. Mokytojas pradeda skaityti prieš tai grupėse paruoštus teiginius, kuriems mokiniai rinksis labiau pritarti ar nepritarti. Kuo arčiau mokiniai stovi prie vienos iš dviejų sienų, tuo jie labiau sutinka arba nesutinka su teiginiu. Mokiniai turi apsispręsti remdamiesi savo asmenine nuomone. Po kiekvieno mokinių išsirikiavimo ant svarstyklių, kai kurie mokiniai (pageidautina skirtingų
nuomonių) paprašomi paaiškinti savo poziciją.

Vertinimas:

Vertinimas nenumatytas, bet už aktyvų dalyvavimą debatuose mokinius galima įvertinti.