Festivaliai ir šventės

Dalykas: Socialiniai mokslai
Santrauka: Mokiniai nagrinėja Valentino dienos reikšmę forumo debatų metu. Klasė diskutuoja, ar Šv. Valentino diena turėtų sulaukti mažiau dėmesio.
Trukmė: Trukmė – 45 minutės
Tikslai:
  • Mokiniai lavina greitojo skaitymo įgūdžius, ieškodami papildomos medžiagos bei skaitydami tekstus internete.
  • Mokiniai pakartoja ir įtvirtina tematinį žodyną, panaudodami jį forumo debatuose.
Pasiruošimas:

Mokytojas nurodo mokiniams skaityti apie Valentino dieną įvairiuose interneto šaltiniuose (pvz. Wikipedia, cbn.com/st.valentine).
Kiekvienas mokinys paruošia 2 teigiamus ir 2 neigiamus argumentus tema „Šv. Valentino dienai turėtų būti skiriama mažiau dėmesio“.

Aprašymas:

1 dalis: Mokytojas supažindina su pamokos tema ir tikslais, paaiškina pratimo formatą ir vertinimo principus. Du mokiniai yra išrenkami debatuoti priešingose pusėse, trys mokiniai yra išrenkami teisėjauti. Dviem debatuotojams yra duodamos kelios minutės pasiruošti, tuo tarpu likę mokiniai aptaria temą su mokytoju ir ruošia klausimus.

2 dalis: Forumo debatai:
Teigiančiųjų kalba (3 min.);
Mokinių klausimai (3 min.);
Neigiančiųjų kalba (3 min.);
Mokinių klausimai (3 min.);
Teisėjai analizuoja debatus ir pateiktus argumentus.
Likę mokiniai ir debatuotojai, prižiūrint mokytojui, išreiškia savo nuomonę nurodyta debatų tema. Diskusija gali būti susijusi su debatų metu užduotais klausimais ir atsakymais į juos.

3 dalis: Mokytojas užduoda namų darbų užduotį – trumpai parašyti savo nuomonę nurodyta tema (apytiksliai 90 žodžių). Mokiniai pradeda atlikti užduotį.

Vertinimas:

Debatuose dalyvavę ir teisėjavę mokiniai yra įvertinami, atsižvelgiant į jų pasirodymą ir išdėstytų argumentų logiškumą.
Mokytojas įvertina visas raštu išreikštas nuomones.