Elektros energijos taupymo būdai buityje, taupančios energiją lemputės.

Dalykas: Gamtos mokslai
Tikslai:

Metodai: Paskaita, Forumo debatai, pokalbis.

Tikslas: Išsiaiškinti ar energijos taupymas visapusiškai naudingas, nagrinėjant taupančių energijos lempučių naudą ir žalą.

Ugdomosios kompetencijos    

MOKYMOSI MOKYTIS + ĮNICIATYVUMO KŪRIBINGUMO +
KOMUNIKAVIMO + ASMENINĖ +
PAŽINIMO + KULTŪRINĖ  
SOCIALINĖ PILIETINĖ +    
Pasiruošimas:

Mokytojo apie 1 val. mokinių iki 2h. Laikas skirtas informacijai rinkti iš įvairių šaltinių, argumentų paruošimui.

Aprašymas:

Įvadas, kalba mokytojas supažindindamas su tema. 5 min

Pokalbis apie elektros prietaisus esančius namie ir aiškinimasis kurie iš jų taupo elektros energiją ir ieškojimas kitų el. energijos taupymo būdų. 15 min.

Forumo debatai. Mokiniai pasidaliję į dvi grupes argumentuotai eilės tvarka kalba apie taupančių lempučių naudą ir žalą. Debatus laimi grupė išsakiusi daugiau argumentų. 15 min

Teisėjo (mokytojo arba paskirto teisėjo ar jų grupės) vertinimo žodis. 5 min

Vertinimas:

Refleksija. Požiūrio, apie taupančias elektros lemputes, kaita, išvados ateičiai, nuostatos išeinant iš pamokos, siūlymai vertinti daugiausiai radusius argumentų abiejose pusėse. 5 min.

Vertinimas. Vertinami pažymiu daugiausiai argumentų radę ir geriausiai argumentavę mokinių ir mokytojo pasiūlyti mokiniai. Kriterinis formuojamasis vertinimas.