Dvidešimto amžiaus genocidas

Dalykas: Istorija
Santrauka: Mokiniai dirba grupėse ir ieško informacijos apie 20-to amžiaus genocidą. Mokiniai turi šią informaciją pristatyti savo draugams ir pateikti pavyzdžių savo argumentų parėmimui.
Trukmė: Trukmė 45 minutės
Tikslai:
  • Mokiniai išmoksta suprasti tris bendruosius genocido požymius.
  • Mokiniai lavina gebėjimą pristatyti ir vertinti informaciją, rastą internete ir pateikti pavyzdžius savo teiginiams.
Pasiruošimas:

Kiekviena mokinių pora turėtų turėti priėjimą prie interneto. Arba mokytojas turi paruošęs kiekvienai mokinių porai 4 straipsnius apie genocidą.
Mokytojas paruošia padalomąją medžiagą – lenteles (žiūrėti priedą) kiekvienai grupei ar mokiniui.

Aprašymas:

1 dalis: Mokiniai turi pateikti genocido apibrėžimą savais žodžiais. Šie apibrėžimai užrašomi lentoje. Mokytojas nurodo mokiniams ieškoti genocido apibrėžimo vadovėliuose arba internete. Šie rasti apibrėžimai palyginami su mokinių pateiktais apibrėžimais.

2 dalis: Mokiniai suskirstomi į keturias grupes. Visos grupės gauna popieriaus lapą su lentele (Priedas 1). Jų užduotis – surasti informaciją internete ir užpildyti lentelę. Kiekviena grupė gauna vieną iš pavyzdžių į kurį turi atkreipti dėmesį ir vėliau pristato savo darbo rezultatus, tokiu būdu jie paruošia trijų minučių trukmės kalbą apie genocidą. Jie privalo užpildyti visas lentelės skiltis. Likę mokiniai turi užpildyti lentelę naudodamiesi kitų grupių pateikta informacija.

3 dalis: Diskutuodami su mokiniais ypatingai kreipiame dėmesį į informacijos panaudojimą. Kodėl genocidas vyko? Kuris genocidas jūsų nuomone buvo baisiausias? Ką galime padaryti, kad ateityje išvengtume genocido?

Vertinimas:

Kitą pamoką mokytojas patikrina mokinių įgytas žinias.

Priedai:
  Holokaustas Armėnijos
genocidas
Kambodžos
genocidas
Ruandos
genocidas
Priežastys        
Engiamieji        
Engėjas        
Engimo
pavyzdžiai
       
Situacija šiandieną