Dirbti ar ne? – įstatymai dėl nepilnamečių darbuotojų

Dalykas: Socialiniai mokslai
Santrauka: Mokiniai sužino apie teisinius reguliavimus dėl nepilnamečių darbuotojų. Aptaria konkretų atvejį (bylą), kad išsiaiškintų kaip iš tikrųjų veikia įstatymai.
Trukmė: Trukmė 90 minučių (2x45)
Tikslai:
  • Mokiniai ieško informacijos, susijusios su teisės aktais dėl darbo santykių.
  • Mokiniai aptaria su šiuo klausimu susijusį atvejį (bylą), kad aiškiau suprastų problemą.
Pasiruošimas:

Mokytojas paruošia padalomąją medžiagą su atvejo (bylos) aprašymu.
Mokytojas paruošia nuorodas į tinkamus teisės aktus ir pažymi svarbiausias atitinkamų įstatymų nuostatas.

Aprašymas:

1 dalis: Mokiniai skaito bylą ir dirbdami poromis diskutuoja bei ieško atsakymų į iškeltus klausimus. Po to vyksta diskusija.

2 dalis: Mokiniai pradeda tikrinti savo atsakymus, remdamiesi teisės aktais. Mokytojas gali jiems padėti, užrašydamas svarbiausius atitinkamų įstatymų straipsnius tam, kad būtų sugaišta kuo mažiau laiko skaitant su tema nesusijusią informaciją.

3 dalis: Klasė bendrai diskutuoja. Diskusijai vadovauja mokytojas tam kad būtų tinkamai atsakyta į visus pateiktus klausimus.

Vertinimas:

Po antros dalies mokytojas gali įvertinti grupių atsakymus.

Priedai:

Byla:
Džeikobas (16 metų) šią vasarą baigia pagrindinio ugdymo programą (9-ta klasė Estijoje).
Džeikobo draugas iš sporto klubo siūlo jam vasarą dirbti apsaugininku naktiniame klube.
Džeikbas atrodo vyresnis nei yra iš tikrųjų ir daug sportuoja, todėl fiziškai šiam darbui jis yra tinkamas. Džeikobas pasitiki savo jėgomis, priima pasiūlymą ir tą pačią dieną pasirašo darbo sutartį. Darbo sutartyje yra nurodyta, kad Džeikobui bus mokamas 1000 eurų atlyginimas už visą darbo dieną (40 val. per savaitę) naktiniame klube.
Pasibaigus vasarai, Džeikobas tęsia mokslą vidurinėje mokykloje, bet jis norėtų toliau dirbti apsauginiu naktiniame klube. Su juo yra sudaroma darbo sutartis dirbti ne visą darbo dieną, pagal kurią Džeikobas dirba nuo ketvirtadienio iki sekmadienio.
Ar Džeikobo darbo sutartis yra teisėta?
Kokių problemų pastebite Džeikobui dirbant vasarą?
Ar teisiškai Džeikobas gali dirbti ne pilną darbo dieną tol, kol mokosi vidurinėje mokykloje?