Determinantai – pratimas

Dalykas: Gamtos mokslai
Santrauka: Mokiniai mokosi nustatyti trečios eilės determinanto dydį. Taip pat jie mokosi naudoti argumentavimo metodus kalbėdami žodžiu, monologus ir dialogus, įvairius suvokimo būdus interpretuojant pratimą ir rezultatą. Taip pat mokiniai mokosi nustatyti diskusines struktūras tam, kad suvoktų perteikiamos informacijos logiką ir rišlumą, palyginti argumentus formuodami asmeninę nuomonę.
Trukmė: Trukmė apytiksliai 45 minutės
Tikslai:
  • Mokiniai nustato duomenis ir matematinius junginius bei susieja juos atsižvelgiant į kontekstą, kuriame juos rado.
  • Mokiniai dirba su dideliu kiekiu skirtingos kokybės bei skirtingų struktūrų duomenimis, kurie naudojami matematiniuose kontekstuose.
  • Mokiniai mokosi, spręsdami algoritmus, išreikšti matematines charakteristikas konkrečios situacijos kiekybės ar kokybės atžvilgiu.
  • Mokiniai analizuoja ir interpretuoja probleminės situacijos matematines charakteristikas.
Pasiruošimas:

Mokiniai suskirstomi į 3 komandas:

1 komanda: Trikampio komanda;
2 komanda: Saruss komanda;
3 komanda: Darantys išvadas – 3 mokiniai ir mokytojas.

Aprašymas:

1 dalis: Mokytojas patikrina, ar mokiniai prisimena determinantų sprendimo būdus. Pratimai su trečios eilės determinantais.

2 dalis: Pirmosios dvi komandos dirba 15 minučių ir nurodo gautų metodų (ant bloknoto) naudojimo privalumus. Trečioji komanda iš pradžių šioje užduotyje nedalyvauja. Kiekviena komanda išrenka atstovą, kuris išsako (gina) komandos nuomonę. Kiekviena komanda turi 5 minutes užduočiai atlikti. Bent vienas matematinis pratimas turi būti panaudotas pristatant savo kalbą; pratimai komandoms buvo pateikti ant lapų. Po dešimties minučių pradeda dirbti sprendimą priimanti komanda. Jie nurodo kiekvieno dalyvio klaidas ir stipriąsias puses. Trečioji komanda paskelbia debatų nugalėtojus.

Vertinimas:

Aktyvūs mokiniai įvertinami ir skatinami toliau dalyvauti debatuose. Šie mokiniai darys išvadas kitų debatų metu.

Priedai:

Mokinio atmintinė:
1. Nepamiršk žaisti sąžiningai!
2. Visos idėjos yra geros.
3. Visi komandos nariai yra svarbūs.
4. Ne garsus balsas pateikia svariausius argumentus.
5. Naudok tinkamą kalbą.
6. Jei ne dabar, tai kitą kartą tikrai.