Debatai internete

Dalykas: Įvairūs
Santrauka: Mokiniai lavina informacijos nagrinėjimo, argumentavimo ir paneigimo įgūdžius debatų internete metu. Debatuoti galima apie viską, pavyzdžiui, atualiomis mokykloje esančiomis temomis. Debatai internete gali būti atliekami kaip ilgesniam laikui skirta namų darbų užduotis arba gali būti vedami per kelias pamokas, jeigu yra galimybė naudotis kompiuteriais.
Trukmė: Trukmė apytiksliai 3 x 45 minutės (3 pamokos)
Tikslai:
  • Mokiniai duota tema ieško informacijos ir ją nuodugniai analizuoja.
  • Mokiniai lavina informacijos nagrinėjimo, argumentavimo ir paneigimo įgūdžius.
Pasiruošimas:

Mokytojas parenka debatų temą pats arba drauge su mokiniais.
Mokytojas sukuria platformą debatų internete. Rekomenduojama rinktis Google Drive arba Dropbox. Mokytojas sukuria dokumentą, kurį mokiniai vėliau gali naudoti debatams internete.

Aprašymas:

Mokytojas paaiškina mokiniams koks yra internetinių debatų galutinis terminas, formatas ir tema.
Sudaromos komandos iš keturių narių. Komandoje yra du mokiniai, kurie pritaria debatų temai (teigiantieji) ir du mokiniai, kurie yra prieš debatų temą (neigiantieji).
Mokiniai nagrinėja ir renka informaciją debatų tema.
Teigiančiųjų pusė pradeda debatus, užrašydami savo argumentus į bendrą dokumentą.
Neigiančiųjų pusė paneigia argumentus ir pateikia savo argumentus, palaikančius jų poziciją. Po to, teigiančiųjų pusė sustiprina ir atstato savo argumentus. Debatai baigiasi antrajam neigiančiajam atmušus teigiančiųjų pusės argumentus ir pateikus savo naujus argumentus, arba abi pusės rašo baigiamąsias kalbas, kuriose apibendrinami pagrindiniai susikirtimo taškai.
Baigiamųjų kalbų apimtį gali nurodyti mokytojas.

Vertinimas:

Debatai turėtų būti vertinami remiantis debatų vertinimo sistema.
Argumentai turėtų būti struktūriškai išdėstyti ir paaiškinti. Argumentas turi susidėti iš keturių dalių: teiginio, paaiškinimo, įrodymo, poveikio (rezultato). Jeigu yra visos dalys, už kiekvieną argumentą turėtų būti skiriami keturi taškai. Už kiekvieną trūkstamą dalį nuimama po tašką.
Kiekvienas paneigimas taip pat turėtų turėti keturias dalis: neigiantįjį teiginį, paneigimo paaiškinimą, įrodymą, poveikį (rezultatą). Taikomas toks pat vertinimas kaip ir vertinant argumentus – už kiekvieną dalį duodamas taškas.
Debatus gali vertinti ir mokiniai naudodamiesi ta pačia vertinimo sistema.