Darbo beieškant

Dalykas: Socialiniai mokslai
Santrauka: Mokiniai naudoja pasakojimą apie jauną musulmonę bei jos bedarbystės problemas. Mokiniai diskutuoja apie šalies nedarbo politiką. Mokiniai turi surasti informaciją ir ja pasinaudoti, kai nagrinės šį klausimą atsižvelgdami į religinius skirtumus.
Trukmė: Trukmė 45 minutės
Tikslai:
  • Mokiniai daugiau sužinos apie darbininkų teises, nedarbo socialinio aprūpinimo sistemą bei nacionalinių mažumų problemas šalyje.
  • Mokiniai lavins informacijos ieškojimo įgūdžius.
  • Mokiniai mokinsis pateikti ir paneigti argumentus.
Pasiruošimas:

Mokiniams reikės prieigos prie interneto.

Aprašymas:

1 dalis: Mokytojas suskirsto mokinius į 4 grupes. Kiekvienai grupei nurodoma, kurią pusę palaikyti (taip/ne). Mokytojas supažindina mokinius su parengtu scenarijumi (žiūrėti priedus).
Mokiniams užduodamos užduotys raštu. Šios užduotys padės mokiniams geriau suprasti jų šalies nedarbo socialinio aprūpinimo sistemą.
Klausimai mokiniams:
1) Kokia didžiausia nedarbo socialinio draudimo išmoka (pinigai), kurią asmuo gali gauti?
2) Kiek ilgiausiai galima gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką?
3) Kokius kriterijus asmuo turi atitikti, kad gautų nedarbo socialinio draudimo išmoką?
4) Esant kokioms sąlygoms valstybė gali nutraukti nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimą?
5) Kodėl turėtų/neturėtų (atsižvelgiant į tai, kurią pusę mokinys palaiko) nagrinėjamu atveju asmeniui būti skiriama nedarbo socialinio draudimo išmoka? Sugalvokite kiek įmanoma daugiau priežasčių ir jas paaiškinkite.

2 dalis: Kai mokiniai atsako į klausimus, mokytojas gali surengti viešus debatus, kurių metu mokiniai iš teigiančiųjų ir neigiančiųjų grupių pasikeisdami pristato savo argumentus. Pirmasis mokinys iš teigiančiųjų grupės pristato vieną argumentą, tada vienas mokinys iš nepritariančiųjų grupės prieštarauja tam argumentui ir pristato savo argumentą ir taip toliau įtraukiant kiek įmanoma daugiau mokinių (priklauso kiek mokytojas turi laiko).

Vertinimas:

Mokytojas gali įvertinti, ar mokiniai surado ir išmoko pagrindinius nedarbo politikos principus.

Priedai:

Fatima Aziz yra jauna pamaldi musulmonė, kuri gimė ir užaugo jūsų šalyje musulmonų šeimoje, kuri atvyko į jūsų šalį prieš 40 metų. Šeima labai religinga. Tai neturtinga šeima, kurioje auga 6 vaikai. Šeima ar jos nariai niekada nekėlė problemų savo vietos bendruomenėje.
Fatima baigė 9-tą klasę, neturi jokių darbinių įgūdžių ir profesinio išsilavinimo. Fatima užsiregistravo darbo biržoje, kad gautų darbą. Darbo birža pasiūlė jai keletą paprastų darbų, kuriuos ji sugeba atlikti, pavyzdžiui, padavėjos, stiuardesės, pardavėjos.
Fatima atsisakė visų šių darbų, nes juos dirbant yra privaloma dėvėti specialius kompanijos, draudžiant viešai nešioti jos religijos simbolių darbo metu. Fatima mano, kad norėdama būti dora musulmonė ji visą laiką privalo nešioti religinius simbolius. Jos nuomone, nešioti religinius simbolius yra jos religinė teisė. Fatima atmetė visus šiuos darbus, nes jie riboja jos religinę laisvę.
Fatima kreipėsi į Darbo biržą prašydama bedarbio pašalpos, kuri skiriama žmonėms, negalintiems rasti darbo. Paprastai žmonės, gaunantys bedarbio pašalpą, yra įgiję kvalifikaciją, pagal kurią nėra galimybės susirasti darbo, pavyzdžiui, autobuso vairuotojas, kai tuo metu nereikia autobusų vairuotojų. Fatimai ir jos darbiniams įgūdžiams yra tinkamų darbų, bet ji nenori jų dirbti, nes jos nuomone, jie riboja jos religinę laisvę dėvėti religinius simbolius. Ar Darbo birža Fatimai turėtų mokėti bedarbio pašalpą, ar ne?