Antrasis pasaulinis karas

Dalykas: Istorija
Santrauka: Mokiniai kartoja ir mokosi apie Antrąjį pasaulinį karą savarankiškai lygindami įvairių Europos ir Azijos šalių situacijas. Mokiniai grupėse kuria pristatymus apie jiems paskirtas šalis.
Trukmė: Trukmė apytiksliai 90 minučių (2 pamokos).
Tikslai:
  • Mokiniai mokosi apie Antrąjį pasaulinį karą ir jo reikšmę Azijos šalims.
  • Mokiniai lavina darbo grupėse, kalbų pateikimo įgūdžius ir greito reagavimo į
    klausimus įgūdžius.
Pasiruošimas:

Mokytojas paruošia klausimus, kuriais yra pakartojamos Antrojo pasaulinio karo pasekmės
Mokytojas paruošia klausimą apie tai, kokias pasekmes Antrasis pasaulinis karas turėjo Azijos
šalims.
Mokytojas paruošia mokiniams temos pristatymo kalbos planą.

Aprašymas:

1 dalis: Mokytojas skiria laiko klausimams ir atsakymams, susijusiems su svarbiausia
informacija, kurią mokiniai sužinojo ankstesnėse pamokose apie Antrąjį pasaulinį karą Europoje.
2 dalis: Mokytojas pateikia ir paaiškina istorinį kontekstą Azijoje po Antrojo pasaulinio karo ir
Šaltojo karo metu. Mokytojas suskirsto mokinius į grupes ir kiekvienai mokinių grupei skiria
užduotį išanalizuoti padėtį vienoje Azijos ir vienoje Europos šalyje.
3 dalis: Mokiniams duodama apie 15 minučių skaityti ir ieškoti informacijos apie dvi jų grupei
paskirtas šalis. Po to, mokiniai surinktą informaciją aptaria grupėse ir parengia šių šalių bendrą
apžvalgą.
4 dalis: Kiekviena grupė turi 4 minutes savo kalboms pristatyti ir supažindinti su padėtimi
Europos ir Azijos šalyse bei šių šalių panašumus ir skirtumus. Kiti mokiniai užsirašo pastabas,
ruošia klausimus. Po kalbų skiriamas laikas mokinių klausimams ir atsakymams.

Vertinimas:

Turėtų būti įvertintas aktyvus dalyvavimas dirbant grupėse ir ruošiant kitoms grupėms
klausimus. Taip pat svarbu pažymėti, kad pristatant kalbas yra būtina naudoti palyginimus ir
aiškią parengtos kalbos struktūrą