Amoniako gavimas ir panaudojimas

Dalykas: Gamtos mokslai
Trukmė: Pamokos trukmė: 45 min.
Tikslai:

Metodai: Debatų metodas „kampai”

Tikslas: Susipažinti su amoniako pramoninę gamyba. Įvertinti amoniako panaudojimo privalumus ir trūkumus.

Uždaviniai: Mokiniai gebės paaiškinti amoniako gamybos procesus ir kritiškai vertinti amoniako panaudojimo galimybes ir trūkumus.

Mokinių kompetencijos: mokymosi mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinė pilietinė.

Pasiruošimas:

Mokiniai įvairiuose informacijos šaltiniuose randa informaciją apie amoniako panaudojimo privalumus ir trūkumus. Mokytoja paruošia amoniako gamybos schemą. Lapelius debatams. Lapelius refleksijai (priede).

Aprašymas:
  1. Mokiniai supažindinami su pamokos tikslu ir uždaviniais. (2 min.)
  2. Mokiniams išdalinami lapeliai kuriuose nupiešta amoniako gamybos schema.
  3. Pamokos metu mokytoja supažindina vaikus su pagrindiniais procesais vykstančiais gamybos metu. Tokia pat schema kaip ir pas mokinius yra rodoma ekrane. Mokiniai schemoje pasižymi trūkstamą informaciją, kurią išgirsta pamokos metu. (15 min.) priedas amoniako gamybos schema.
  4. Pristačius amoniako gamybą, pradedama kalba apie jo panaudojimo privalumus ir trūkumus. Šią informaciją mokiniai jau buvo pasiruošę namuose, todėl primenamas debatų metodas, nes apie šį metodą jau buvo kalbėta praeitoje pamokoje. (3 min.)
  5. Prasideda debatai „Amoniakas naudingas chemikalas“. Mokytoja trijuose klasės kampuose prikabina lapelius su užrašais: pritariu, nepritariu, neturiu nuomonės. Kiekvienas mokinys pasirenka klasės kampą, atitinkantį jo nuomonę. Kiekvienas mokinys savo pasirinkimą turi argumentuoti. (15 min.)
Vertinimas:

Vertinimas: Kaupiamasis pažymys

Refleksija: Mokiniai dalyvavę debatuose, mokytojos išdalintuose lapeliuose, parašo po nemažiau kaip du amoniako panaudojimo privalumus ir trukūmus, kuriuos žinojo prieš debatus ir sužinojo tik šiandien debatu metu. Apibendrimo metu padaro bendrą klasės nuomonę apie amoniaką kaip naudingą chemikalą t.y. jo panaudojimo privalumus ir trūkumus. (10 min.)

Priedai:

Amoniako gavimo schema:

chemistry1a

Aš žinojau amoniako panaudojimo:

  privalumai trūkumai
1.    
2.    
     
   

Aš šiandien sužinojau amoniako panaudojimo:

  privalumai trūkumai
1.    
2.    
     
   

chemistry1b